Teológia - Hittudományi Folyóirat 47. (2013)

2013 / 1-2. szám

HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XLVU. évfolyam, 2013. 1-2. LAPTULAJDONOS A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KARA FŐSZERKESZTŐ KRÁNITZ MIHÁLY SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR PERENDY LÁSZLÓ SZERKESZTŐBIZOTTSÁG RÓZSA HUBA KUMINETZ GÉZA ROKAY ZOLTÁN GERHARD LUDWIG MÜLLER (Ludwig-Maximilians Universität, München) HELMUTH PREE (Ludwig-Maximilians Universität, München) LUDGER SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER (Universität Wien) FELELŐS KIADÓ KUMINETZ GÉZA A FELŰGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI BOLBERITZ PÁL FODOR GYÖRGY PERENDY LÁSZLÓ PUSKÁS ATTILA SZUROMI SZABOLCS ANZELM TARJÁNYI BÉLA TARJÁNYI ZOLTÁN TÖRÖK JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG 1053 BUDAPEST, VERES PÁLNÉ U. 24. TELEFON: 318-1332 (MUNKANAPOKON 9-13 ÓRÁIG) HU ISSN 0133-1779 KIADJA A HITTUDOMÁNYI KAR MEGBÍZÁSÁBÓL A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA FELELŐS KIADÓ RÓZSA HUBA ALELNÖK FELELŐS VEZETŐ FARKAS OLIVÉR IGAZGATÓ TIPOGRÁFIA KOCZKA ETELKA KRISZTINA ÄRA: 900 FT ELŐFIZETÉS EGY ÉVRE: 1600 FT KÉSZÜLT A PRIME RATE NYOMDÁBAN FELELŐS VEZETŐ DR. TOMCSÁNYI PÉTER Benyik György: A történeti Jézus-kutatás és bibiiakutatás az Egyesült Államokban - A Jesus Seminar 1-22 Hankovszky Tamás: Az Isten - ember viszony problémája a monista filozófiában - Fichte példája 23-30 Hargiitay Emil: A magyar nyelv megújítása mint az evangelizáció eszköze Pázmány korában 31-41 Kocsis Imre: A Kolosszeieknek írt levél Krisztus-himnusza -Kol 1,15-20 42-58 Kránitz Mihály: Ferenc pápa küldetése. Új egyházfő a római katolikus egyház élén 59-68 Kuminetz Géza: Megfontolások az államférfiúi hivatásról - katolikus szemmel 69-94 Szuromi Szabolcs Anzelm: A Vienne-i Zsinat (1311-1312) határozatainak jelentősége teológiai, kánonjogi és történeti szempontból 95-106 KÖNYVSZEMLE Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény. Két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében 107-108 Kuminetz Géza: A boldoggá- és szenttéavatási eljárás kézikönyve 109-110 Kuminetz Géza: Klerikusok kézikönyve I—II. 111-112 Vízió és valóság-Tanulmánykötet „A dialógus sodrában” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadásokból összeállítva (szerk.: Dobos Károly Dániel - Fodor György) 113-114 Kránitz Mihály: Együtt az úton - Ökumenikus és vallásközi párbeszéd 114-115 Könyvek Johann Gottlieb Fichte születésének 250. (2012) és halálának 200. (2014) évfordulója alkalmából Kühn, Manfred: Ein deutscher Philosoph. 1762-1814 116- 117 Jacobs, Wilhelm G.: Eine Bibliographie. Johann Gottlieb Fichte 117 Schröder-Amtrup, Karsten: J. G. Fichte. Leben und Lehre. Ein Beitrag zur Aktualisierung seins Denkens und Glauben 117- 118 Folia Theologica et Canonica I (23/15) (szerk.: Szuromi Szabolcs Anzelm, O.Praem) 118-120 HÍREK, AKTUALITÁSOK 121-122

Next

/
Oldalképek
Tartalom