Teológia - Hittudományi Folyóirat 46. (2012)

2012 / 1-2. szám

HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XLVI. évfolyam, 2012. 1-2. LAPTULAJDONOS A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KARA FŐSZERKESZTŐ KRÁNITZ MIHÁLY Erdő Péter: A templomok építésének püspöki engedélyezése 1-14 Benyik György: Protestáns és katolikus bibliamagyarázat az USA-ban a XX. században 15-33 Beran Ferenc: A család a társadalom sejtje- A család helyzetének változása a Familiaris consortio utáni időkben 34-41 Kocsis Imre: A Filippieknek írt levél Krisztus-himnusza -Fii 2,6-11 42-56 Kránitz Mihály: A II. Vatikáni Zsinat ökumenikus pápái 57-72 Kuminetz Géza: Megfontolásoka hivatásról, a papi hivatásról, Krisztus papságáról és a papnevelésről 73-91 Németh Gábor: A Familiaris consortio tanítása a kortárs tanítóhivatali tanítás tükrében 92-105 Rokay Zoltán: Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) vallása és Istene 106-114 Tarjányi Zoltán: A család a személlyé érlelődés alapvető bázisa 115-122 KÖNYVSZEMLE Fejérdy András: Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat. 1959-1965. 123-123 Puskás Attila (Szerk.): Élő kövekből épülő Egyház.- Az Egyház természete és küldetése - ekkléziológiai reflexiók. 124-127 Szabó Ferenc: Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében. 128-129 Peter Sloterdijk: Du mußt dein leben ändern. (Meg kell változtatnod az életedet) 129-130 Marton J-OláhZ.-Kovács F. Zs. (Szerk.): Itt vagyok, engem küldj! - Tanulmányok a papságról Diósi D. (Szerk.): A halálbiztos halál.- Tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról. 131-132 Dávid Katalin: A kereszt teológiai és ikonográfiái értelmezése az első évezredben 132-133 Benyik György (Szerk.): „Testben élünk”- XXII. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 133-134 HÍREK, AKTUALITÁSOK 135-136 SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR PERENDY LÁSZLÓ SZERKESZTŐBIZOTTSÁG RÓZSA HUBA KUMINETZ GÉZA ROKAY ZOLTÁN GERHARD LUDWIG MÜLLER (Ludwig-Maximilians Universität, München) HELMUTH PREE (Ludwig-Maximilians Universität, München) LUDGER SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER (Universität Wien) FELELŐS KIADÓ TARJÁNYI ZOLTÁN DÉKÁN A FELÜGYELÖBIZOTTSÁG TAGJAI BOLBERITZ PÁL FODOR GYÖRGY PERENDY LÁSZLÓ PUSKÁS ATTILA SZUROMI SZABOLCS ANZELM TARJÁNYI BÉLA TARJÁNYI ZOLTÁN TÖRÖK JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG 1053 BUDAPEST, VERES PÁLNÉ U. 24. TELEFON: 318-1332 (MUNKANAPOKON 9-13 ÓRÁIG) HU ISSN 0133-1779 KIADJA A HITTUDOMÁNYI KAR MEGBÍZÁSÁBÓL A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA FELELŐS KIADÓ RÓZSA HUBA ALELNÖK FELELŐS VEZETŐ FARKAS OLIVÉR IGAZGATÓ TIPOGRÁFIA KOCZKA ETELKA KRISZTINA ÁRA: 900 FT ELŐFIZETÉS EGY ÉVRE: 1600 FT KÉSZÜLT A PRIME RATE NYOMDÁBAN FELELŐS VEZETŐ DR. TOMCSÁNYI PÉTER Teológia

Next

/
Oldalképek
Tartalom