Teológia - Hittudományi Folyóirat 46. (2012)

2012 / 1-2. szám

HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XLVI. ÉVFOLYAM /2012. 1-2. ERDŐ PÉTER A templomok építésének püspöki engedélyezése BENYIK GYÖRGY Protestáns és katolikus bibliamagyarázat az USA-ban a XX. században KRAIMITZ MIHÁLY AII. Vatikáni Zsinat ökumenikus pápái KUMINETZ GÉZA Megfontolások a hivatásról, a papi hivatásról, Krisztus papságáról és a papnevelésről BERANFERENC A család a társadalom sejtje - A család helyzetének változása a Familiaris consortio utáni időkben KOCSIS IMRE A Filippieknek írt levél Krisztus-himnusza - Fii 2,6-11 I NÉMETH GÁBOR A Familiaris consortio tanítása a kortárs tanítóhivatali tanítás tükrében ROKAY ZOLTÁN Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) vallása és Istene TARJÁNYI ZOLTÁN A család a személlyé érlelődés alapvető bázisa

Next

/
Oldalképek
Tartalom