Teológia - Hittudományi Folyóirat 41. (2007)

2007 / 1-2. szám

HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XLI. ÉVFOLYAM /2007.1-2. BENKŐ ANTAL: A papi lelkiség pszichológiai alapjai BERAN FERENC: A papok helyzete a mai világban DOLHAI LAJOS: A női papság kérdése KRÁNITZ MIHÁLY: Papság és ökumené KUMINETZ GÉZA: A bűn és az engesztelés Horváth Sándor OP teológiájában LUKÁCS LÁSZLÓ: AII. Vatikáni Zsinat a papságról I SZUROMI SZABOLCS ANZELM: A szemináriumi és szerzetesi növendékképzés alapelvei TAMÁS ROLAND: Extra media nulla salus? - Isten országa és a tömegkommunikációs társadalom TARJÁNYI BÉLA: A papság az Újszövetségben TÖRÖK LÁSZLÓ: Egy új módszer a Szentírás megértéséhez: a retorikai analízis

Next

/
Oldalképek
Tartalom