Teológia - Hittudományi Folyóirat 41. (2007)

2007 / 1-2. szám

HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XLI. évfolyam, 2007. 1—2. LAPTULAJDONOS PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KARA FŐSZERKESZTŐ TARJÁNYI ZOLTÁN SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR KRÁNITZ MIHÁLY SZERKESZTŐBIZOTTSÁG BOLBERITZ PÁL FODOR GYÖRGY KRÁNITZ MIHÁLY PUSKÁS ATTILA PERENDY LÁSZLÓ ROKAY ZOLTÁN RÓZSA HUBA TARJÁNYI BÉLA TARJÁNYI ZOLTÁN THORDAY ATTILA TÖRÖK JÓZSEF FELELŐS KIADÓ KUMINETZ GÉZA SZERKESZTŐSÉG 1053 BUDAPEST, VERES PÁLNÉ U. 24. TELEFON: 318-13-32 (MUNKANAPOKON 9-13 ÓRÁIG) HU ISSN 0133-1779 KIADJA \ HITTUDOMÁNYI KAR MEGBÍZÁSÁBÓL A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Z APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA FELELŐS KIADÓ RÓZSA HUBA ALELNÖK FELELŐS VEZETŐ FARKAS OLIVÉR IGAZGATÓ ÁRA: 600 FT ELŐFIZETÉS EGY ÉVRE: 1100 FT KÉSZÜLT A GYŐRI SZÉCHENYI NYOMDÁBAN FELELŐS NYOMDAVEZETŐ NEMERE ZSOLT IGAZGATÓ TARTALOM BENKŐ ANTAL A papi lelkiség pszichológiai alapjai 1-12 BERAN FERENC A papok helyzete a mai világban 13-18 D0LHAI LAJOS A női papság kérdése 19-33 KRÁNITZ MIHÁLY Papság és ökumené 34-42 KUMINETZ GÉZA A bűn és az engesztelés Horváth Sándor 0P teológiájában 43-53 LUKÁCS LÁSZLÓ AII. Vatikáni Zsinat a papságról 54-63 SZUR0MI SZABOLCS ANZELM A szemináriumi és szerzetesi növendékképzés alapelvei 64-69 TAMÁS ROLAND Extra media nulla salus? - Isten országa és a tömegkommunikációs társadalom 70-85 TARJÁNYI BÉLA A papság az Újszövetségben 86-92 TÖRÖK LÁSZLÓ Egy új módszer a Szentírás megértéséhez: a retorikai analízis 93-104 KÖNYVSZEMLE Joseph Ratzinger, Benedikt XVI.: Jesus von Nazareth 105-1 Török József: A tizenötödik század magyar egyháztörténete 107-108 Erdő Péter: Az élő Egyház joga 109-110 Gánóczy Sándor: Bevezetés a szentségtanba 111-113 Frank Meier-Hamadi-Ferdinand Schumacher: Der Theologe Joseph Ratzinger 114-116 Chennattu, R. M.: Johannine Discipleship as a Covenant Relationship 117-119

Next

/
Oldalképek
Tartalom