Teológia - Hittudományi Folyóirat 38. (2004)

2004 / 1-2. szám

TEOLÓGIA Hittudományi folyóirat XXXVin. évfolyam 2004.1-2. szám Laptulajdonos Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Főszerkesztő Rokay Zoltán Szerkesztőségi titkár Kránitz Mihály Szerkesztőbizottság Bolberitz Pál Fodor György Kránitz Mihály Puskás Attila Rokay Zoltán Rózsa Huba Tarjányi Béla Tarjányi Zoltán Thorday Attila Török József Felelős kiadó Tarjányi Béla Szerkesztőség 1053 Bp. Veres Pálné u. 24. Telefon: 318-13-32 (munkanapokon: 9-13 óráig) HU ISSN 0133-1779 Tartalom Bolberitz Pál Az erkölcs metafizikai alapjai ................................................... 1 Ph ilip Boyce OCD Newman reményfogalmának időszerű jelentése ........................................................................ 9 Dolhai Lajos A bűnbocsánat szentsége a szentségi üdvrendben ........................................................... 21 Papp Miklós Ki mint imádkozik, úgy is él..................................................... 37 Puskás Attila A szabadság értelmezései és az etikai rendszerek............. 55 Rok ay Zoltán A határtalan és a meghatározott szerepe az etikai érvelésben .................................................................... 77 Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. Megjegyzések a temetésre vonatkozó egyházfegyelem változásaihoz a XX. századtól napjainkig ........................... 85 Th orday Attila A bűnvallomás és vezeklés rendkívüli formái a középkorban ............................................................................ 91 K ristó Gyula professzor emlékére......................................... 101 Könyvszemle .......................................................................... 103 Kiadja a Hittudományi Kar megbízásából a JEL Könyvkiadó. Előfizetés a JEL Könyvkiadón keresztül: OTP XI. kér. Irinyi J. u. körzeti fiók 11711041-20901848 sz. csekkszámlára. Egy szám ára: 390 Ft Előfizetés egy évre: 720 Ft Felelős vezető Babarczi-Győrffy Andrea Nyomás Naszályprint Nyomda, Vác Felelős vezető Hemela Mihályné _____________________ V .

Next

/
Oldalképek
Tartalom