Szolgálat 28. (1975)

Eszmék és események - Szentévi magyar zarándoklatok (R.)

detők csak akkor gyújtják meg a hit világosságát a pogányok lelkében, ha ők maguk teljesen el vannak telve a Szentlélekkel. Ha végül még legkiemelkedőbb, legjellegzetesebb erényét akarjuk meg­említeni, akkor azt kell mondanunk: Isten akaratának miinél tökélete­sebb teljesítése. A Miiatyánk kérése: „Legyen meg a Te akaratod“, neki nem volt üres szó, hanem az élete. Szilárdan meg volt győződve, hogy Isten be­lenyúl az ember életébe, és vezeti. Egy-egy fontos döntés előtt sokat imád­kozott, és nem egyszer hosszabb ideig várt, mikor munkatársai már türel­metlenkedtek. Először meg akarta ismerni az Isten akaratát. Ha azonban egyszer felismerte, akkor semmiféle nehézség nem tudta tőle eltántorítani. Isten akaratának ez a mindenben való teljesítése mutatja Arnold Janssen igazi lelki nagyságát. A szentév missziós vasárnapján, okt.19-én avatta boldoggá VI.Pál pápa. Schrek Mihály SVD SZENTÉVI MAGYAR ZARÁNDOKLATOK Augusztus 16-20 között volt a külföldön élő magyarok római zarán­doklata. Kb. 500 hivő vett részt lelkipásztoraival a világ különböző részeiből, legtöbben Belgiumból és Kanadából. Msgr. Kada Lajos, az újonnan kinevezett Costa Rica-i apostoli nuncius köszöntötte a zarándokokat a Szent István Házban. Vasárnap a Santa Maria Maggiore templomban Kada érsek, hétfőn a Szent Péter bazilika katedraoltáránál Msgr. Magyari Gyula, kedden a Lateráni bazilikában a római helynök, Ugo Poletti bíboros vezette a koncelebrált szentmisét. Szerdán, Szent István ünnepén 33 pap részvételével a Szent Pál- baziIlkában volt a mise, délután pedig az általános kihallgatáson való részvé­tellel zárult az ünnepi program. Szeptember 9-én érkezett Rómába a hazai magyarok zarándokvonata. A 340 főnyi csoportban 11 püspök, 62 pap és 38 szeminarista volt. Aznap este a Lateráni bazilikában, szerdán a Szent Pál-bazilikában bizánci rítusban, csü­törtökön a Szent Péter-bazilika katedraoltáránál, pénteken, Magyarok Nagyasz- szonya ünnepén, a S. Maria Maggi órában tartottak koncelebrált misét. Római tartózkodásuk fénypontja a szerda délutáni általános kihallgatás volt, a szentév azideig legnagyobb arányú kihallgatása: százhúszezres tömeg vett részt. Előtte a Szentatya találkozott a Rómában tartózkodó 54 püspökkel, majd külön fogadta a 11 magyar püspököt. Ijjas József érsek, a zarándoklat ve­zetője bemutatta a Szentatyának az új püspököket, majd pedig a teljes magyar szentírásfordítást. A magyar zarándokok a szombati szabad nap után vasárnap Assisiba látogattak, majd 15-én, hétfőn visszatértek hazájukba. A Szentatya mind az aug. 20-i, mind a szept. 10-1 általános kihallgatáson nagy szeretettel külön üdvözölte a magyar zarándokokat, Olasz nyelvű szavai­ban nagyjából ugyanazok a gondolatok merültek fel. Utalt a magyarság hagyományaira és keresztény történelmére, az országalapító Szent Istvánra, 68

Next

/
Oldalképek
Tartalom