Szolgálat 24. (1974)

Egy szentévi lelkigyakorlat jegyzeteiből (E.H.) 84 Levelek a misszióból 86 Márton Áron püspök aranyjubileuma (P.) 89 Papi jubileumok 90 KÖNYVSZEMLE Hermann Egyed: A katolikus Egyház története Magyarországon 1914-ig (Szilas L.) 92 Paul Hinnebusch OP: Friendship in the Lord (S.M.) 93 Lawrence Elliott: Johannes XXIII. (S.M.) 95 Gál Ferenc: A teológus az Egyházban (Békési I.) 96 HALOTTAINK 98 Dr. Monsberger Rezső Ulrik OSB (Confrater) 99 In memóriám Dr. Géfin Gyula (Hálás tanítványa) 100 Dr. Polgár József Vilmos OSB (Blazovich Ágoston OSB) 102 P. Forró Dezső Kamill OFM (Confrater) 102 Dr. Darvasy Mihály piarista (B.A.) 103 P. Zsámár Jenő SJ (Koch I. — Maron J.) 104 Németh Sándor lazarista testvér (Németh K.) 106 Neumann István (Boday J. — Ft. Neumann) 107 Gyük István (Hívei) 109 Dr. Kalász Elek O. Cist. (Frater) 110 Merksz Elemér (Tanítványai) 111 Bischöflichen Ordinariats, Eisenstadt. — Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Ladislaus Marosi, A-9800 Spittal/Drau, Kapellengasse 15. — Druck: Prugg Verlag - Eisenstädter Graphische GesmbH, Eisenstadt, Österreich.

Next

/
Oldalképek
Tartalom