Hittudományi Folyóirat 23. (1912)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK. 141 sorban Dániel könyve — mely korból valók. Sachau mun­kája 261—274. lapjain összeállította e papyrusok rövid nyelv- és mondattanát is. Jellemző, hogy míg a szendzsirli-i feliratok (VIII. sz.) aram nyelve még igen zsidózó, az elephantinei papyrusok már jóval kisebb mértékben mutat­ják a zsidó nyelv hatását és megegyeznek az Ezdrás-könyv cháld részeinek nyelvezetével, Dániel könyvének aram nyelve pedig még kevésbbé zsidózó. Nem volna-e jogos dolog e jelenségben is megerősítését látni annak a vélemény­nek, mely Dániel könyvét a II. századba helyezi ? Papyrusaink beható tanulmányozása még a kezdetek kezdetén áll; bizonyos azonban, hogy fontosságukat a biblikusok nap-nap után csak egyre jobban fogják értékelni.1 Nagyvárad. Dr- Pataky Arnold. AZ A QUINÓI-SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1911. december 20-ikán d. u. 5 órakor a központi papnevelőintézet dísztermében tartott üléséről. Jelen voltak : Dr. Székely István udv. tanácsos, elnök, dr. Kiss János egyetemi tanár, alelnök, dr. Hanauer István titkár, dr. Zubriczky Aladár hittudománykari dékán, dr. Lukcsics József, dr. Kmoskó Mihály, dr. Mihályfi, Ákos egyetemi tanárok, dr. Kováts Sándor plébános, dr. Trikál József, dr. Saly László, dr. Babura László szemináriumi elöljárók, dr. Weber Pál, Köhler Ferenc, Szent-Imre-kollé- giumi elöljárók, dr. Schütz Antal kegyesrendi tanár, Kőszegi László tanár, dr. Nemes Imre igazgató, dr. Lang Ince ciszt. tanár, Hajós Szaniszló kármelita, dr. Robitsek Ferenc szem. 1 E sorok korrektúrája közben jelent meg a »Revue de l’Orient Chrétien« 1911. évi 4. száma, melynek 337—345. lapjain Nau érte­kezik az elephantinei papyrusokról (»Les documents araméents d’Éléphantine«).

Next

/
Oldalképek
Tartalom