Hittudományi Folyóirat 22. (1911)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

220 VEGYESEK. A jelolvasó : Teljesen egyetértek a hozzászólókkal. Lamarck és Darwin pusztán az említett dolgokkal nem tudja megmagyarázni a fejlődést. Pl. hogy a zsiráfnak a nyaka azért nyúlt volna meg, mert leégvén a fű és táplálékot kellett keresnie, stb Úgyhogy Darwin felfogását túlzónak találom. Dr. Székely elnök : Köszönöm az érdeklődést és az ülést bezárom. Kelt, mint fent. Dr. Székely István, Jegyzetté: Dr. Hanauer A. István, elnök. főtitkár. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1911. március 7-ikén d. u. 5 órakor, a központi papnevelő-intézet dísztermében tartott közgyűléséről. Jelen voltak : dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, védő, mint elnök, dr. Székely István udvari tanácsos, a Társaság elnöke, dr. Kiss János, dr. Mihályfi Ákos, dr. Lukcsics József, dr. Walter» Gyula, dr. Robitsek Ferenc, dr. Hanauer Á. István, dr. Kmoskó Mihály, dr. Schütz Antal, dr. Guzsvenitz Emil, Palustyák Pál, Kador Sándor, Lukács Béla, Kőszegi László, dr. lványi Ernő, Tóth Pál, dr. Trikál József, Fieber Vince, dr. Acsay Antal, Molnár János, dr. Dombi Márk, dr. Gallovits Jenő, dr. Eperjessy Sándor, Hász István, dr. Lutter János, Túri Béla, Ember Károly, Kulcsár József, Poós Rezső, Stermeczky Vince, dr. Székely Antal, Gerely József, Hivatal József, Nagy Lajos, Krywald Ottó, Alajos, Izsóf Alajos, dr. Kornis Gyula, Zimányi Gyula, dr. Sík Sándor, dr. Galcsek György, dr. Weber Pál, Gammer Ottó, Butuza Emil, Fábián László, Józsefcsek László, dr. Saly László, Hajós Szaniszló, dr. Baranyai Jusztin, Zimányi Mihály, Őzike Gábor, Kavallér József, Breslinger József, Vidéky Emil, dr. Balanyi György, stb., stb., számos egye- térni hallgatóval.

Next

/
Oldalképek
Tartalom