A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája 1874-1909. Munkálatok - 72. évfolyam (Budapest, Stephaneum, 1909)

Pap József: A magyar egyházirodalmi iskola története 1874-1900

262 KÖNYVTÁR művészeti-Társulat-ba.1 A 20 korona tagsági díj fejében három művészi kivitelű képet, az évkönyvet, egy sorsjegyet és öt ingyenjegyet kapott.2 Később mikor megindult a «Művészet» ciniű díszes kiállí- tású folyóirat, mint a Társulat szakközlönye, ezt is megküldte a Társulat 1896 januárjában az Országos Magyar Iskola Egye- sületbe lépett be iskolánk.3 Ugyanazon évben levéllel kereste föl iskolánkat Fejérpataky László, a Nemz. Múzeum könyvtárának igazgató őre, hogy kiadványainak a Múzeum könyv­1 1881. XXII. r. gy. ápr. 24. 2 Régebben az öt ingyenjegyet a négy főtisztviselő és az intézeti karmester között osztották meg, az egyesületi jeggyel pedig az iskola összes tagjai egyszerre látogatták a tárlatokat. Az öt személyjegyet később az elnök saját belátása szerint használta föl. A képekkel majd a munkásabb tagokat jutái- mázták (mint 1881. XXV. r. gy. máj. 2.), majd az intézeti ének- és zenekar hivatalos termét díszítették föl velük (mint 1897. XXIII. r. gy. máj. 9., amikor szent Cecilia képét adó- mányozták oda e célra, mely kép most is az énekteremben függ). Legtöbb esetben azonban kisorsolták a tagok között a pénztár javára (1894. X. r. gy. dec. 11.) Egy Ízben a gyűlés- terem díszítésére is használták. Magyarországi szent Erzsébet képét (Lizen-Mayer Sándortól) függesztették föl 1884-ben (III. biz. gy. szept. 19.) e célból. Ma is dísze a gyűlésteremnek, melyet a feszületen kívül még a következő képek ékesítenek : Szent Alajos, szent Szaniszló, mint az iskola védszentei : Alacoque szent Margit jézus szent Szivével, a Milleniumi ״Nagy érem»- ről szóló oklevél, továbbá a Képzőművészeti Társulattól leg- újabban (1906. áprilisában 1. XXII. r. gy. ápr. 24.) nyert 100 koronás tájkép és végül Lollok Lénárd intézeti kormányzó ajándéka : Mater Dolorosa. 3 XIII. r. gy. jan. 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom