A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája 1874-1909. Munkálatok - 72. évfolyam (Budapest, Stephaneum, 1909)

Pap József: A magyar egyházirodalmi iskola története 1874-1900

KÖNYVTÁR 263 tárából hiányzó évfolyamait megküldje.1 A tagok szívesen teljesítették a kérést. Viszonzásul megkap- ták a Magyar Könyvszemlének 1877—1896-ig ter- jedő évfolyamait és egyúttal kijelentté Fejérpataky, hogy ezután minden évben megküldik a Könyv- szemlét cserébe a kiadványért.1 2 Azóta ez a folyó- irat is jár iskolánknak. Az évkönyvek nem tesznek említést, hogy med- dig járt ez vagy az a folyóirat. Annyi bizonyos, hogy az 1878-ban megrendelt idegen nyelvű Revue-k járatását csakhamar, két év múlva, beszüntették a tagok. Jelenleg a következő folyóiratok, illetve lapok járnak iskolánknak, magyar nyelvűek: Hittud. Fo- lyóirat, Budapesti Szemle, Religio, Egyházi Közlöny, Élet, Havi Közlöny, Egyetemi Lapok, Szent Gellért, Magyar Történeti Életrajzok, Történelmi Tár, Igaz Szó, Alkotmány,3 amelyekre minden évben előfizet. 1 L. 1897/82. sz. II. r. gy. okt. 10. 2 L. 1897/8. 8. sz. és IV. r. gy. okt. 24. Iskolánk hazánk más két könyvtárának is elküldi évről-évre kiadványait. Az Akadémia Könyvtárának és az Egyetemi Könyvtárnak. Ez utóbbi évi címjegyzékével szokta viszonozni a kiadványt. Ré- gebben pedig az iskola pecsétjével ellátott Térítvények-re isadott ki könyveket a tagoknak. Újabban ezt a kedvezményt beszüntette. Csak az intézeti pecséttel jelzett biztosítékra kapnak ki köny- veket a tagok is. 3 A Magyar Állam megszűnéséig ez a két napi lapja volt iskolánknak. A Magyar Állam ingyen járt, még 1882 január- jában (XI. r. gy. jan. 22.) jelentette ki Lonkay Antal lapszer- kesztő, hogy lapját, mint tiszteletpéldányt ingyen küldi meg. A tagok jegyzőkönyvi köszönetüket fejezték ki a szívességért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom