A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája 1874-1909. Munkálatok - 72. évfolyam (Budapest, Stephaneum, 1909)

Pap József: A magyar egyházirodalmi iskola története 1874-1900

LEVÉLTÁR 265 ges kárpótlást nyújt a ráfordított időért. És iskolánk mindig arra törekedett, hogy a folyóiratok lehetőleg az összes tagok kezeiben megforduljanak. Eleinte az intézeti társalgókban helyezte el, hogy szabad- időkben használhassák az érdeklődők. Később be- látva ennek célszerűtlen voltát, körözés alá bocsá- tóttá s ez a legjobb mód arra, hogy valamennyi tag átnézhesse a folyóiratokat.1 Könytárunk értékét különösen emeli, hogy a le- járt folyóiratok közül a Tudományos Gyűjtemény, a Magyar Sion, a Bölcseleti folyóirat teljes, a most is létezők közül pedig a Századok, a Budapesti Szemle és a Religio összes eddig megjelent évfolyamainak birtokában van. 5. Levéltár. A könyvtár első termében foglal helyet az iskola levéltára. Tartalmazza a tagok által beadott kézirati dolgozatokat s az iskolához érkezett leveleket. A működésre befolyó tényezők között foglalkozunk a levéltárral. Bár igaz, hogy a tagok ezt a szellemi termékekben gazdag gyűjteményt ritkán használják, mégis némiképen ez is elősegítette és elősegíti a működést. A tagok nem • igen törődtek azzal, hogy mit csináltak a múltban. Ök a jelennek éltek. Ennek az a hátránya lett, hogy a levéltárt nagyon elhanya­1 Itt kell megemlítenünk, hogy 1907-től az intézeti könyv- tárnak járó folyóiratokat is körözés alá bocsátják az elöljárók iskolánk kérésére. Ez a körülmény is hozzájárul a tagok szel• lemi képzéséhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom