Communio, 2006 (14. évfolyam, 1-4. szám)

2006 / 1-2. szám - A kánai menyegző - Joseph Ratzinger

COMMUNIO NEMZETKÖZI KATOLIKUS FOLYÓIRAT FŐVÉDNÖK ERDŐ PÉTER FELELŐS KIADÓ RÓZSA HUBA A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE BOLBERITZ PÁL A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI PÁPAI LAJOS, TERNYÁK CSABA, BABARCZI-GYŐRFFY ANDREA, KERESZTY RÓKUS, KUNSZT GYÖRGY, NEMESHEGYI PÉTER, ROSKA TAMÁS, RÓZSA HUBA, SARBAK GÁBOR, SÁGHY MARIANNE FELELŐS SZERKESZTŐ TÖRÖK JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG 1053 BUDAPEST, PAPNÖVELDE U. 7. E-MAIL: C0MMUN10@ELLA.HU ISSN 1217-2456 KIADJA A COMMUNIO ALAPÍTVÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT FELELŐS VEZETŐ: FARKAS OLIVÉR IGAZGATÓ KÉSZÜLT AZ EFO NYOMDÁBAN FELELŐS NYOMDAVEZETŐ: FONYÓD! OTTÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom