Pápai Hírlap – XXXI. évfolyam – 1934.

1934-10-20 / 42. szám

Ősszel ültessen gyümölcsfát! Betegségmentes, fajtiszta — jutá­nyos áron kapható Seregély Béla gyümölcs-, díszcserje­és rózsa-faiskolájában BORSOSGYŐR. Utolsó posta: Pápa. rályi család tagjain kívül jelen volt Károly román király, Lebrun francia köztársasági el­nök, minden más állam államfőjének és kor­mányának képviselete, az ország minden val­lásfelekezetének összes főpapjai, katonai és polgári előkelőségek s az ország minden ré­széből összeözönlött vagy 500.000 főnyi nép. A gyászkoszorúk számát 15.000-re becsülik. A szertartást Barnabás görögkeleti metropo­lita végezte. Nagy katonai pompával szállítot­ták át a holttestet a 8,0 kilométerre fekvő topolai mauzóleumba, ahol apja Petár mellé helyezték Sándor királyt örök nyugalomra. — A magyar rádió a bélgrádi rádió meghívá­sára a temetésről helyszíni közvetítést adott. Marseilleben, illetve innen kiindulva egész Európában folyik a királygyilkosság ügyében a rendőri nyomozás. Ennek eredményekép meg­állapítást nyert, hogy az agyonvert tettes Vlada Georgiev, számos politikai gyilkosság­ban részes makedón forradalmár volt. Cinkos­társai közül eddig hárman kerültek kézre. Ezek egyikének azon még eddig bizonyítást nem nyert álltíása alapján, hogy egy darabig Budapesten is tartózkodott, valamint azon kö. rülményből, hogy a bünperben egy a buda­pesti cseh követség által kiállított hamis út­levele volt, cseh zsoldban álló francia lapok aljas uszítást kezdtek hazánk ellen. (Az ügyről lapunk vezető helyén foglalkozunk érdemle­gesen.) Franciaország a hét elején nagy nem­zeti gyásszal temette el a tragikus véget ért Barthou külügyminisztert s ma ismét nemzeti gyásszal temeti Poincaré Raymundot, aki több izben miniszterelnök s az egész világháború alatt köztársasági elnök volt." Az orosz szö-. vétség megerősítésének, így a világháború egyik felidézőjének, a békeszerződések egyik kíméletlen létrehozójának tekinthető. Nagy francia hazafi, nagyeszű politikus volt, de — mint azt az angol lapok is megállapítják — a kegyetlen békediktátumok által segített fel­idézni a mai forrongó, válságos állapotokat. Spanyolországban még mindig erélyes kézzel folyik a rendcsinálás. Az északnyugati részeken még a héten harcok folytak, ennek áldozatául esett számos emberéleten kívül egy nagyszerű műemlék, a bilbaói székesegyház is, amelyet a forradalmárok felgyújtottak. Szerdán szabadult fel az interurbán telefon­vonal Spanyolország felé s ugyanakkor indult Madridból az első nemzetközi expressz Páris felé. Parisban a királygyilkossággal kapcso­latban részleges kormányválság volt. A meg­gyilkolt Barthou helyébe Laval gyarmatügyi miniszter, volt miniszterelnököt nevezték ki, akitől megértőbb politikát várnak, mint ami­nőt tragikus végű elődje folytatott. A mar­seillei rendőri mulasztásokkal kapcsolatban le kellett mondania Sarraut belügyminiszternek és Cheron igazságügyminiszternek. A kabinet új tagjai lettek Marechand, mint belügy-, Lemery mint igazságügyminiszter. Utóbbi többször megfordult hazánkban is és állítólag ismeri viszonyainkat. Rossz a retikfilje, vigye a böröndöshöz Jó és oicsó bőrárut óhajt, vegyen a böröndöstől. Győződjön meg. Nézze meg kirakatomban lévő olcsó áraimat. Készít, javít, újjáfest jutányos áron. Pápán, Korvin-utca 3-ik szám alatt. SPORT. ETO—Kinizsi 1:1 (1:0). Biró: Czeczely. I. o. bajnoki. Győr. Kellemes volt hallani a vasárnap esti telefonértesítést. Szenzációs meglepetésben volt része a posta előtt össze­gyűlt tömegnek, amikor tudomásukra jutott a győri ETO—Kinizsi mérkőzés l:l-es ered­ménye. Kevesen remélték, talán senki, ezt az eredményt. A mérkőzés nagyobb részében az ETO támadott, bár az elején volt egy-két tiszta helyzet, amit Szalmássy kihagyott. A nagy győri nyomás a második félidőben érez­tette hatását, de a pápai védelem igazi lelke­Budapesten arcát és haját remekbe készítik a „Príma" hölgyfodrász és kozmetika szalonban. Rendkívül jutányos árak! Budapest, VI., Andrássy-út 48, első emelet. Oktogon-tér. Telefon: 20-1-37. Telefon 194. JÓKAI Telefon 194. MOZGÓ SZÍNHÁZ BEMUTATÁSRA KERÜLŐ MŰSORAI Október 23—24., kedd—szerda. Az „ Universal" Filmgyár irodalmi értékű filmremeke l mi LESZ VELED EMBERKE? Hans Faliada világhírű regényének filmváltozata 12 fejezetben. — Rendezte: Frank Borzage. — Főszereplők: Margaret Sullavan és Douglas Montgomery. Ne feledje, az idény legnagyobb könyvsikere a legnagyobb filmsiker is! BETTYT ELRABOLJÁK Kacagtató bohózat-újdonság. „PARAMOÜNT" világhiradó. Október 25-26—27—28., csütörtök—péntek—szombat—vasárnap. Az új magyar filmgyártás büszkesége! A békebeli boldogság bájos regénye! Magyar tehetségből, szépségből, áldozatkész­ségből virágzott ki a legpompásabb magyar filmvirág: LILA ÁKÁC A szerelem és ifjúság szivet-lelket gyönyörködtető filmje 12 fejezetben. Szép Ernő regényéből filmre irta Mihály István. — Zenéjét szerezte Ábrahám Pál. — Rendezte: Székely István. — A táncokat Bob Gray tanította be. SZEMÉLYEK: Manci Ágai Irén Hédi Biller Irén Mili Somogyi Nusi Lili Eszterházy Ilona Pali Nagy György Angelus Kabos Gyula Weber Gózon Gyula Zsezsé Rátkay Márton Bajmóci Pefhes Sándor Charlie Békássy István Utcai énekes Király Ernő Körmendi Z. Molnár László Sportfiu Berend István Józsi, főúr Dezsőffy László JEGYELŐVÉTEL HÉTFŐTŐL KEZDVE! Kérjük a mélyen tisztelt közönséget, hogy torlódások elkerülése céljából szíveskedjenek jegyeiket előre megváltani! A MONT BLANC TETEJÉN Minden idők legszebb utazási filmje 2 felvonásban. Hangos magyar világhlradó. Előadások kezdete: Hétköznapokon 11*7 és 1/29, vasár- és ünnepnapokon 6 és 1/29 órakor. Jegyelővétel délelőtt 11—12-ig, délután az előadások kezdete előtt egy órával. Jegyrendelő telefonszám: 194. — A telefonon rendelt jegyeket kérjük órával az előadás kezdete előtt kiváltani. sedéssel, teljes odaadással úgy küzdött, hogy már ennek alapján is megérdemelték az egyik pontot. Hiába rohamozott az ETO-csatársor, a pápai védelmi hármas megbénította minden igyekezetüket. Szünet után az utolsó percek­ben szerzett góllal értékes pontot hoztak haza a Kinizsi játékosai. A gólt Vég lőtte. Az elparentált Kinizsi megmutatta Győrben is nagynevű ellenfelével szemben, hogy mi­lyen képességekkel rendelkezik együttese. Perutz—SzFC 3:1 (1:1). II. o. bajnoki. Biró: Neubrunn. Nehezen született meg a gyári csapat győzelme a jól működő SzFC ellen. Asbóth révén Perutz vezet a 8. perc­ben. Újrakezdés után Mogyoróssy beadását Mayer (Perutz) saját hálójába rúgja (1:1). A játék további részében váltakozó támadá­sok vannak, formás akciók követik egymást mindkét részről. Szünet után a kissé fáradit 'SzFC visszaesik. Perutz fölénybe kerül és Bolla, valamint Antalescu góljaival biztosan győz. Neubrunn már öreg a bíráskodáshoz. Körmend—Vasutas 3:0 (1:0). II. o. baj­noki. Biró: Potyi. Sereghajtó vasutas csapa­tunk a gyenge Körmendtől is vereséget szenvedett. Az együttes a vereség ellenére is javuló formát mutatott, csak a régi hibáját, a kapu előtti tehetetlenségét nem tudja el­tüntetni. Volt annyi kitűnő gólhelyzet, hogy gólokkal kellett volna győzni. Potyi jól ve­zette a könnyű mérkőzést. Vasárnapi forduló. Nyugat-Kelet Szent Korona Kupa mérkőzés miatt kerületünkben az első osztályban csonka forduló lesz. — TSC—ETO, Kinizsi—Előre és a TAC—MÁV mérkőzéseket tartják meg. Hozzánk Pápára az Előre csapata látogat el. Kinizsinek ezt a mérkőzést is jól át kell fontolnia, hisz a csapatok eredményeit ha figyelembe vesz­szük, a Kinizsinek égető szüksége lesz a pon­tokra még a hátralevő mérkőzésekből. Szá­mításunk minden esetre Kinizsi győzelme mellett szól, azonban vigyázni kell arra, hogy Valami hiba ne csuísszon be. A mérkőzéstf Böhm vezeti. — Perutz SzSE második csa­patához megy. játékvezető Németh. — Vas­utasok Zalaegerszegre utaznak ZSE-hez, en­nek a mérkőzésnek a bírája Potyi. Nyugatiak Debrecenben. Vasárnap dél-' után Nyugat csapata Szent Korona Kupa mér­kőzést játszik Debrecenben Keletmagyaror­szág válogatott együttesével. A mérkőzés a debreceni nagyerdei stadionban kerül eldön­tésre. Kerületünk sporttársadalma feszült fi­gyelemmel várta Nyugat összeállítását, amit Storch szövetségi kapitány hétfőn este a kö­vetkezőképpen állított össze: Berényi — Kő­míves, Krascsenics — Sárvári, Kovács II., Ju­hász II. — Kulcsár, Neumann, Finta, Király, Erdős. Tudjuk, hogy a válogatás nehéz mun­kája nagyobb feladat elé állította a szövetségi kapitányt, de véleményünk az, hogy jobbat is lehetett volna összehozni. Elhibázott taktika volt az óvári Király-Erdős kettőst a bal­szárnyra beállítani, amikor talált volna a ka­pitány rutinosabb és válogatott mérkőzések­ben jobban megedződött balszárnyat is. Ugyan­csak kifogásolható a három centerjátékos belső összetétele, mert a mérkőzés folyamán többször segíteni kell majd a halfokat is, már pedig úgy Neumann, mint Király a ne­kik szokatlan poszton nehezen boldogulnak. A védelemben is van egy-két olyan poszt, amelyre találtunk volna nagyobb tudású játé­kosokat. Nyugat csapatát mindenesetre élénk figyelem kiséri a vasárnapi nagy csatánál; hogy milyen teljesítményre lesz képes Nyu­gat együttese az attól függ, hogy egységes lesz-e a válogatottunk játéka. Pápa város egyik legforgalmasabb utcájában újonnan épült háromszobás komfortos úri ház, szép kerttel, 30 évi adómentességgel, szabadkézből eladé. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom