Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiúiskolája, Pápa, 1918-1919

fl polgári fiúiskola története. 1918—1919. A közeli dicsőséges béke reménységével induló év, melynek végén iskolánk fennállásának 20. évét akartuk méltóan megünne­pelni, olyan zavarokkal telt el, melyek sokkal szilárdabb intézmé­nyeket is kemény próbára tettek volna. Az évközi önkéntelen szünetek, a tankönyvhiány, a vasúti közlekedés fogyatékossága miatt a bejáró tanulók akaratlan mulasz­tása, de fó'képen a kommunizmus uralomra jutása, az iskola és vagyonának lefoglalása, leltározása, az iskola nevének és jellegének megváltoztatása, az iskola hazafias és vallásos szellemével ellenkező rendeletek igen sok kellemetlenséget és keserűséget okoztak. Mindamellett szerencsésnek vallhatjuk magunkat, hogy fegyelem- sértés mégsem történt nálunk és hogy sikerült az iskola rendjét és fegyelmét megóvni. A hittantanítást, a naponkénti istentisztele­teket változatlanul fenntartottuk, tanulóink — felekezeti különbség nélkül — kényszer nélkül is teljesítették vallásbeli kötelességeiket, ami kétségtelenül a tanári testület és a hitoktatók harmonikus együttműködésének volt köszönhető. Az évvégi osztályozás új rendje folytán a tanulók »megfelelt«, ill. »meg nem felelt« minősítésű bizonyítványt kaptak, de azért az osztályozást a régi szokás szerint végeztük. Az akkori rendeletek értelmében értesítőt nem adhattunk ki, amit most — bár igen szűkén és hézagosán — pótolni igyekszünk. A beiratkozásokat 1918 szeptember 1—3. napjain tartottuk, 4-én az iskolaévet megnyitottuk és megkezdtük a tanítást. A fellépett spanyol járvány miatt azonban október elején iskolánkat is bezárták és csak november 18-án folytathattuk munkánkat — 1 — 2 napi fűtési zavarokból származó megszakítástól eltekintve — 1919 jun.

Next

/
Oldalképek
Tartalom