Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1945

megkezdtük a tanítást, inkább választuttuk a váltakozó, délelőtt-délutáni tanítást, csakhogy rendes tantermekben, egy épületben lehessünk. A tanítás idejét megszakította a fűtés és élelmezés nehézsége. Noha elég enyhe volt a tél és a fütetlen tan­termekben a növendékek szép kitartással végezték munkáju­kat, december 15-én kénytelenek voltunk beszüntetni a ta­nítást és csak február 25-én kezdhettük meg újra. Közben is volt tanitás a helybeli tanulók számara, a tanári szo­bában. Február 25-től a tanitás az emlitett váltakozó rend­szertől eltekintve, zavartalanul folyt. Az iskolábajárás pontosabb lett és a szorgalom is fokozódott. Egészségi ál­lapot a fűtés hiánya és a szegényes táplálkozás ellenére elég jó. Betegség miatt hosszabb ideig mulasztott 5 nö­vendék, Hasonlóképen a tanári testületben is kevés volt a betegség miatti mulasztás. Kivétel Dr Csertő Antal r.kat. hittanár, aki az isk. év nagyobb felében beteg volt. Helyet­te Hörcsöki .István püppöki tanácsos, Bajtay Oros bencés tanár és Zsiga Kerubin ferences atya voltak szivesek a munkát vállalni. Ezért őszinte köszönetét mondunk nekik. A tanári testület létszáma az isk. év alatt fokoza­tosan növekedett. Szeptemberben Koltay Jenő és Varga Dezső érkezett, októberben Csonka Gyula, Lauday Sándor és Berhidai János. Januárban jött meg Kalmár Márton, feb­ruárban pedig Dr Biczók Ferenc. Április hónapban Tölgyes László érkezett meg a hadifogságból, májusban pedig Orbán András jött vissza állomáshelyére. így testületünk az is­kolai év alatt megkétszereződött.- Még mindig hadifogság­ban van Dr Barcsai Bibor, Galambos János gyak. isk. tani- tó és Khell Zoltán zenetanár. Áthelyezés folytán eltá­-3 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom