Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1945

- 2 ­I. Az iskolaév története. Zala labván igazgató az iskolaév történetéről a kö- vetk ez&kben--o a ámol-be s Helyreállott a béke, tehát az iskolák - köztük a mi­enk is - rendes időben kezdték a-tanitást, de nem tudták az egész évben zavartalanul folytatni a különböző akadá­lyok miatt. Elhelyezés: Mivel aa- intézetünk épülete még mindig nem szabadult fel, Dr Sulyok Dezső akkori polgármester a Török Bálint u. 16. számú házat utalta ki számunkra. Meg is felelt volna az épület szép nagy világos szobáival. Ud­vara ugyan igen kicsi volt, de a testnevelési órákat a kö­zeli sporttelepen lehetett volna megtartani. Csak az volt a baj, hogy az ablakok mind be voltak törve és a hűvösebb idő beálltával nem tudtuk volna folytatni a tanitást. Erre való tekintettel Kerekes János polgármester megengedte, hogy a városi iparos-viskolában, az üresen levő tantermek­ben tarthassuk a tanitást. Először ragaszkodtunk ahhoz, hogy minden osztályban délelőtt taníthassunk, ezért csak a gyakorlóiskolát és a tanítóképző IV.-V. osztályát helyeztük el az iparosisko­lában, a líceum I., II., III. osztályát pedig a kát. kör . _ iff* és a Szt. Eerenc rendje Korvin utca 9. sz. alatti helyi­ségeiben tanítottuk. Ez a megoldás meg is felelt volna, ha az osztályok létszáma kisebb lett volna. Az erősen fel- növekedett osztályok azonban a nem tanterem berendezésű szobákban, igen kényelmetlenül voltak elhelyezve. Ehhez járult még, hogy a tanároknak egyik helyről a másik ra « kellett átjárni, az esetleg szükséges helyettesítéseket nem tudtam ellátni és ennek következtében az iskolába- járas erősen meglazult, sok lett az igazolatlan mulasztás. Ezért február 25—én, mikor a szénszünet után újra

Next

/
Oldalképek
Tartalom