Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1919

Kevéssel volt bünüknél több erényük, Mely az apákról a fiakra szilit; De annyiszor ez a kevés, ha vész jött, Nem enjedé elveszni a hazát! A dunántúli református eoyhAzkerülét PÁPAI FŐISKOLÁJÁNAK rr ERTESITOJE AZ 1919—20. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADTÁK PONGRÁCZ JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS THIOL. AKADÉMIAI FÖCiMN^ltfMÍ I«AZ«ATÓK, PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN, 1920.

Next

/
Oldalképek
Tartalom