Pápa és Vidéke, 29. évfolyam 1-52. sz. (1932)

1932-06-26 / 26. szám

Pópa és Vidéke 6 1932 Junius CSERÉPKÁLYHÁK, chamotta­betétes töltő-vaskályhák, kö2ponti fűíőteiepek leggazdaságosabb fűtő­anyaga a szag- és salakmentesen kokszosodó égésű ca 7000 kalőriás pécsi iojásbrikett. Konyhák és mosőkonyhák részére pécsi dió­brikettet ajánlunk. 212 SPORT. A Kinizsi az ötödik helyen végzett. Az elmúlt vasárnap a TAC—Sz. MÁV mérkőzéssel végleg eldőlt a Kinizsi helyezése az 1931—32, évi bajnoki tabellán. A mérkőzést Tóvá­IOS nyerte meg s ezért a szombat­helylek ha meg is nyerik hátralévő egyetlen mérkőzésüket, a lila fehére ket elhagyni nem tudják. A Kinizsi az ötödik helyet foglalta el, ami meg is felel a csapat tudásának és vég­zett munkájának. Az első osztályból a TAC esett ki és a VTC játszik osztályozót. A Ny. L. A, Sz. I. osztályának bajnoki tabellája az 1931—32. évben. •o A csapat J? neve X 1 ETO 2 TSC 3 SVSE 4 DVE 5 Kinizsi 6 SFC 1900 7 II. ker. SC 8 Sz. Vasutas 9 DAC 10 VTC 11 TAC 8 ~ £ «O C — >1 :0 22, O G 20 16 20 16 20 8 20 9 20 9 20 6 19 6 19 20 20 20 2 76 2 65 6 51 8 47 9 38 9 44 8 35 10 43 11 36 13 33 14 28 Q. C cs O IÁ OU 26 34 28 34 43 22 48 21 38 20 53 17 53 17 37 16 51 15 59 11 60 11 Perutz SC-SzSE 2:2 (1:0). Pápa. Bajnoki. Biró Kovács. Szép mérkőző?, amelyen az SzSE nagyobb technikájával, a Perutz p dig lelke s'edésével tünt ki. GMlövők: Bozzs, Bolla, illetve Görög és Filler. Jók: Bierbaum, Németh, Janzsó Perutz; Piller, Guntner és Papp SzSS. A Ny. L. A. Sz. szombathelyi II. osztályá­nak bajnoki tabellája az 1931—32. évben. •o A csapat J? neve ai X 1 Z. MOVE 2 SzSE 3 ZTE 4 Sárvár 5 Kőszeg 6 Perutz 7 Tapolca 8 Körmend 9 Testvériség 10 CESE* 11 P Vasutas* * Visszalépett. 3 | 2, O 20 16 20 15 20 14 20 14 20 11 39 8 20 7 39 6 20 6 10 3 10 ­:0 Q 2 2 2 1 3 1 3 1 C/J O 4) -3 > < 2 59 3 52 4 35 6 30 8 29 8 25 11 23 RÍ N o 42 O. G « C iá 0. 15 34 16 32 22 30 25 28 30 23 31 19 32 16 45 15 51 13 8 6 14 — Külföldi gyakorlattal végez tökéletes, tartós gépondelálási és vizondoialásT :-: speciális vizekkel. : : FCEISCHMSHH kölgyfodrász Kossuth utca 23. Rehlám árah. 326 323 és gyümölcsfák tetvei és hernyói frlására biztos hatéanyag a bőrméreg. Kapható: Mezőgazdasági Magttereskedé: ZSITVAY Papa, Horthy Miklós Fo-ntca 2. sz. Gyümölcsfa és szőlő perme­tező szerek, gyűri áron. — Méhészeti cikkek. — Mülép. Nyárád körség elöljáróságától. 1755/1932. szám. flrverísi hlrdefmeny, Nyárád község elöljárósága köz­hírré teszi, hogy a község határá ban mintegy 2400 kat. hold terüle­ten gyakorolható vadászati jogot 1933. évi február hó 1 töt 1938. évi január hó 31 ig terjedő és egymást követő 6 évre, 1932. évi július hó 23 án délután 3 órakor a község­házánál tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe adja. Kikiáltási ár 600 pengő, bánat­pénz 60 pengő. Egyéb árverési feltéteiek a nyárádi jegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Nyárád, 1932. június 14 án. Bocsor István községi jegyző. K. Mórocz János 322 községi bíró. Pápán, Veszprémi-út 37. számú gazdálkodásra alkalmas melyen van 2 szoba, konyha, istálló, pajia, 600 • öl területen, eladó. Bővebbet ugyanott. 320 Maloitiárverés* Vb Eigner Mátyás volt pápa­teszéri molnár és neje csődtömegé­hez tartozó Pepateszér községben (Veszprém vármegye, pápai járás) fekvő, vizi• és mótoreröre modernül berendezett MALOM teljes felszereléssel és megfelelő la­kással 1932. évi július hó 19 én dél­előtt 9 órakor a pápateszéri község­házánál birói árverés úiján el fog árveiezteini. Kikiálfási ár 9000 P. Bővebb felvilágosítást készséggel nyújt dr. Török Mihály ügyvéd, csődtömeggondnok Pápa, Fő­utca 14. szám. 327 Blondell ovál-, kör- és szegletes k 6 616 k legszebb kivitelben és legolcsóbban üveg és porcellán kereskedőnél Horthy Miklós Fő-utca kaphatók­312 A rossz gazdasági viszonyok és a kivi:e! korlátozása miatt kénytelen vagyok túlzsúfolt raktáromon lévő: elsőrendű, tisztán sertéshúsból gyár­tott, elismerten legjobb világmárkás a napi áron alul aján­lani, és ped g kilogrammon­ként 4 pengős árban 5 kilogrammos postacsomag ban bérmentve, utánvéttel. u I B.-pest, ill , Szentendrei-űl 14. 314 Néhány diáknak kényelmes, tiszta, fürdőszobás £ szállást ajánlok jutányosán. — Fizethető természet­ben — Bővebbel Korona u 15 alatt. 3000 Qöl házhely a széfesvíznél egy darabban, vagy parcellázva eladó. É díklődni lehet: Horváth Elek Pápa, Jókai Mór uica 110 299 Eladó birtok. Noszlop községben (Veszprém m.) 40 kat. hold birtok ház­zal, terméssel, élő- és holt felszereléssel, lakó­házzal, 4 hold belsőség­gel 28.000 pengőért eladó Felévei átvehető — Felvilágosítást a 315 noszlopi körjegyző ad. UTALVANY. Jelen utalvány bemutatója, mint a PÁPA ÉS VIDÉKE olvasója, a pápai Gőz- és Kádfürdőben egy ízben 15%-os kedvezményű fürdőjegy váltá­sára jogosult. Érvényes : jun. 26— Jul. 3-ig. Lakástakarítást, lestett padló- és par­kett fényezését, továbbá féregirtást > uÄ n Porszívó géppel és vilany­kefévet levelezőlap hivásra házhoz megyek. MBUREB. Rozmaring utca fi. 173 FAGYLALT különlegessé (külön rendelésre is) IZZARD1NI PETE olasz ffagyiaíí szalonjában g 254 PÁPA, KOSSUTH LAJOS UTCA 15. SZÁM. gek DrófherííÉsehof és ruga­nyos sodron; ágy bet Éteket legolcsóbban készít Huszár Kálmán szitaárü-, drótkerítés- és ágybetét készítő Pápa, Árok-utca 8. í 35 éwag szakszerű gyakorlattal tisztítok, mosok és vasa­lok frakkinget, függönyt, menyasszonyi kelengyét stb. — Gallér és kézelő 10 fill, darabonként. A n. é. közönség szíve« pártfogását kérve vagyok teljes tisztelettel: BBEDfiR 1930S gőzmosoda tulajdonos Fdpa, Jókai-utca S. 165 KelSemes a gfiz- és kádfürdő az új győri vezetés alatt. Egész héten át nyitva reggel 7 órától este 6 óráig a régi beosztás szerint. A mélyen tisztelt közönség I/IDCP7 1/ A Dill V CO LICIC 48 szíves támogatását kéri: IV I r L U A. IVMHULT L O IlLJL. Csak Vasúti Utmutató-t ha meghízható ég olcsó menetrendet akar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom