Pápa és Vidéke, 28. évfolyam 1-53. sz. (1931)

1931-11-22 / 48. szám

Kústolja meg Badacsony világhírű borait! SzSE—Perutz SC 5:0 (3:0). Szombathely. Bajnoki. Biró Fülepp. A PSC váratlanul igen gyöngén ját­szott s így a jóképességü piros-fehé­rek kényük-kedvük szerint rugdal­hatták a gólokat, A Ny. L. A. Sz. szombathelyi II. osztályá­nak bajnoki tabellája az 1931—32 évben. o CJ A csapat c ** 2£ g Í 1 S «o a 4— >1 :o 22. Ü Q •o Öo 10 9 3 1 6 1 8 5 — 7 4 — 6 2 2 8 2 2 6 2 1 8 1 2 6 2 — 6 1 1 2 — o TJ < 34 23 11 10 9 14 7 12 8 6 oo g N O .£2 o. a ra o ^ CL 7 17 9 13 8 10 12 8 7 6 1 17 9 17 12 21 14 — neve a> X 1 Z. MOVE 2 SzSE 3 Kőszeg 4 Sárvár 5 ZTE 6 Perutz 7 CESE* 8 Körmend 9 Tapolca 10 Testvériség 11 P. Vasutas* * Visszalépett. Vasárnapi program. SzSE— Testvériség Pápán. Leventék sportünnepélye. A november 22-iki versenyre nagy készülődés folyik a leventék köré­ben. A birkózók a verseny kereté­ben szabadstílusu birkózást is be­mutatnak, amely Pápán újdonság lesz. Szereplésük szépségét trénerük neve garantálja. Boxolóink revánsa minden érdeklődésre számot tarthat, hiszen májusban az országos hírű tapolcaiakkal nagyon szépen szere­peltek. Három súlycsoportban telje­sen nyilt küzdelem várható. Tor­nászaink olyan számokat hoznak, amelyek fővárosi kereíek között is csak elismerési kaphatnának. Mivel a Levente Oithon befogadó képes­ségét a ring és az igény bevetett hely erősen befolyásolja, kérjük az érdeklődőket, hogy jegyeiket lehe­tőleg előre váltsák meg a Levente Otthonban. A Szent István Tápszerművek ve zetösége 11 luftballont küldött szer­kesztőségünk útján tréningcélokra a Kinizsinek. Vettük a köv. levelet: „Tek. „Pápa és Vidéke 8 szerkesz­tőségének, Pápa. Tisztelettel kérem a tek. szerkesztőséget, hogy az ide­mellékelt 11 drb. lufiballont a Ki­nizsi Sportegylethez továbbítani szi­veskedjék. Ezen apró figyelemmel alkalmat kivánok nyújtani neve zett sportegyletnek a szobatréninghez, amire a rossz időjárás folytán foko­zottabb szüksége lehet. Szívességüket hálásan köszöni tel­jes tisztelettel: Stern József, a Szent István Tápszerművek képviselője." A kedves ötlethez nem fűzünk kommentárt; beszél maga helyett is. A küldött 11 luftballont eljuttattuk a csapathoz s mondanunk sem kell, hogy nagy gaudiumot kellett a vá­ratlan ajándék a fiuk körében. Nyilt-fiér. (E rovatban közöltekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.) Felhívás. Krausz Hermán pápai lakos Jókai Mór utca 31. sz. alatti vegyeskeres kedését átvenni szándékozom, miért is felhívom nevezett hitelezőit, hogy a vele szemben fenállő üzleti köve­teléseiket a jelen hirdetmény m^g­jelenésé'ől számított 8 napon belül velem közöljék, mert a hozzám ké­sőbb beérkező bejelentéseket nem vehetem tudomásul. Serger Imréné 521 Pápa, Hungária Műtrágyagyár. HennB hajfestés. Ősz vagy elfestett haját garanciával minden szín­árnyalatban már 5 pen­gőtől kezdve tökélete­sen redbehozza Fleischmann Andor párisi oklevéllel kitüntetett hsjfestő specialista Pápa, Kossuth-utca 23. 524 513 Olcsó házhelyei! eladőh a Szalmavári Kovács János utcában. Fölvilágosítást nyújt: Dr. Tóth István ügyvéd, Fő utca 5 szám. Egy nagyon szép, komplett hálószoba olcsón eladó. — Bővebbet: o Korvin utca 7. szám alatt. 3 Elsőrangú hengermalmi LISZT, étkezési dara (gris), bab, borsó, lencse a legolcsóbb nepi árakon; ByUmiilcsfa sédelmi szerek gyári áron kaphatók. Mezőgazdasági Magkereskedés Pipa, Horthy Mlkt6s Főutca 3. 498 Terjessze a „Pápa és tfidéíiét" M indennemű nyomtatványt ízlésesen készít a Hei>. Nemzeti Hyonidaaailalat B.-t. A súlyos gazdasági helyzet kívánja, hogy házbér gondjaitól szabaduljon! Mindenki szerezhet kamatmentes és felmondhatatlan kölcsönnel családi otthont. Saját házat. Rövid várakozási idő után a folyósított kölcsönből már építkeznek is. „Saját Otthon" Építő­Takarék Szövetkezet Budapest, Vilmos­császár út 45. — Jó kapcsolatokkal rendelkező munkatársakat és vezér­li épviselőt keresünk. 523 Huszár Kálmán Pápa, Árok-utca 8. szám. izitaárii-, drótkerítés- és sodronyágybe tét 419 készíti Pápáról induló és ide érkező vonatok menetrendje. (Érvényes 1931. évi október litf 4-tol 1932. évi május hó 21-ig.) Budapest—Gyöjr— Pápa—Celldömölk— Szombathely és vissza. Sz. v. Sz.v. Sz. v. V. v. Sz. V, V. v. Gy. v. állomások Sz. v. Sz.v. V. v V. v. Gyv. 5z.v. 5z. V. 21 3 5 | 233°i 7 3 7i §05 8 4 5i 1 240 1 630 I | » Budapest é A 6-°i 1 7 5 1 9° r4 II 3 0 13 1 3 19 2°i 203 | — 9 4 Si — 13 1 1 1 6bo 18 4 y 1 i í Győr i 3% j 330 fi03 745 10& 1 1fi«i 19 3 5! 244 510 957 — 1 338 1 820 1 9U7 j Győr é 213 555 636 10 4 0 Ifi 3 3 19 2 1 357 729 nU4 — J 459 19 4 2 l ybb é Pápa i 043 454 510 955 Í5 2 3 | 809 409 745 H06 13 b ü3 15 u — i Pápa é Q35 452 7 2 03 954 15 1 3 1 806 446 §20 H40 14^3 15 5 7 — é Celldömölk 1 23 & 5 412 929 1 438 1 730 523 §27 — 16 1 2 — 20 2 8 j Celldömölk é | 23 3 5 403 fF 1 430 17 1 72 6&o 935 12 3 92 — 1 7si — 21 w N * é Szombathely i 1 22 1 8 3oo — — 835 1 325 16 2 72 1 Győr—Budapest közt gyorsvonat. 2 Celldömölk—Szombathely közt gyorsvonat. 3 Vasárnap nem közlekedik. 4 Komárom—Budapest közt gyorsvonat. Pápa— Csorna—Sopron. Pápa—Varsány—(Bánhida—Budapest)—Veszprém. M.v. V.v, M.v. V. v. Állomások V. v. M.v V. V. M.v. 551 IQOi 1 525 18 1 5 | I i Pápa é A 7oo 854 16 1 2 22 5 5 7oo U44 16 2 y 20 1 0 ! 1 é Varsány i 515 754 14 3 3 21 4 8 902 14 5 9 18 2 7 — é (Bánhida) i — 54S ll 1 0 I9 4 1 H30 1 83U 20 6 8 — é (Budapest) i j — 23 3°i 805 ] S 4 5! 1 720 1 Budapest—Bánhida közt gyorsuonaí. — 15 1 9 ­í Varsány é 1 ~ Ifi 1 4 _ 1 706 — é Veszprém k. p. u. i . . — — — 14 0 7 — l/ d y — — v é Veszprém i jjj ­— 13 5 1 M. v. T. v. sz. sz. 4 5 G 800 6 0 3 IO00 g26 1 249 M. v. 1 323 1 424 16 1 8 állomások I Pápa é Csorna 1 i » Sopron dl i M.v. M, v. T. v. sz. sz 143 í J2 Ü Ö 6 3 7 ; 1100 5oo 9 1 5 15 05 1 2so ll 2 0 Pápa—Celldömölk—Veszprém. Sz.v. Sz.v. V. v. 403 446 453 720 735 745 820 g32 12 51 1 340 13 3 0i 14 2 2i 1 435 1 713 1 ?39 Állomások i Pápa é é Celldömölk i i Celldömölk é é Veszprém külső p. u. i é Veszprém i Sz. v. Sz. v Qüög 920 2 740 448 18 oe 1730 15 5 1 1 330 5z. V 03ő 2355 2Q 05 17 3 G í 658 x Vasárnap nem közlekedik. 2 Celldömölk—Pápa közt gyorsvonat. Csak Vasúti Utmutató-t ha megbízható és olcsó menetrendet akar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom