Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 1. Lelkész kötelezvények

En, Gyenge János, a’ ki a prédikátori szent hivatalra a Tiszán-Tul lévő nagy tiszteletű superintendentiába Debretzenben 1792-dikben Octobernek 9-dik napján rendeltet­tem, s esküvéssel is köteleztettem, mostan pedig ezen Dunán-Tul lévő nagy tisztele­tű superintendentiaban lévő papai venerabilis tractusba, a homok bödögei refor- mata szent ekklésia rendes prédikátorává rendeltettem, tulajdon kezem Írásával köte­lezem magamat, hogy á Helvetica confessio Szent írással meg edgyező értelmének vallásában Isten kegyelméből megmaradok, és ezen szent társaság canonicé eligált superiorának engedelmeskedem, melyről ezen kezem Írását adom. Pázmándon, 8“ Decembris, 1795. Én, Németh János, két tornyú laki reformata szent ekklesiának prédikátora, a’ mellyre magamat az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan kezem írásá­val kötelezem, hogy tudni illik az Helvetica confessio Szent írásnak (!) meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság canonicé eligált superioranak engedelmeskedem, mellyröl ezen kezem Írását adom. Két Tornyú Lakon, 1795. die 4. Februarii. En, Szalai János, a mihályházi reformata szent eklésiának prédikátora, a melyre ma­gamat az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan kezem Írásával kötelezem, hogy tudni illik az Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmé­nek vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság canonicé eligált superioranak engedelmeskedem, melyről ezen kezem Írását adom. Mihály- házan, 1795. die 4ä Februarii. Én, Nagy István, atsádi reformata szent eklésiának prédikátora, amelyre magamat az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan azonra kezem Írásával is kötelezem, hogy tudni illik a Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmé­nek vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság canonicé eligált superiorának engedelmeskedem, melyről ezenn kezem írását adom. Pápán, 4a Februarii, 1795. En, Hőbe Jósef, a’ ki a’ prédikátori szent hivatalra a’ Tiszán túl lévő nagy tiszteletű superintendentiába Debretzenben 1794^ esztendőben rendeltettem s esküvessel is köteleztettem, mostan pedig ezen Dunán túl levő nagy tiszteletű superintendentiába levő pápai venerabilis tractusba a’ szent györgy völgyi reformata szent ekklesia rendes prédikátorává rendeltettem, tulajdon kezem Írásával kötelezem magamat, hogy Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmének vadasában Isten kegyel­canonicé eligált seniorának engedelmeskedem, melyről ezen kezem Írását adom. Pápán, 2i Februarii, 1792. ?$■ 67

Next

/
Oldalképek
Tartalom