Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 1. Lelkész kötelezvények

Én, Nagy Sámuel, a’ rédei reformata szent ekklésiának prédikátora, a’ mellyre maga­mat az én tiszteles senior uramnak eskűvessel köteleztem, ugyan azonra kezem írásával is kötelezem, hogy tudni illik á Helvetica Confessio Szent írással meg egye­ző értelmének vállásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság canonice eligált superiorjainak engedelmeskedem, mellyröl ezen kezem Írását adom. Tapoltzafőn, 24a Április, 1799. [Nota bene. Püspöki manuum impositions vett ugyan azon alkalmatossággal. B[úzás] P[ál] senior manu propria.\ En, Pethö Sigmond, a’ györ szemerei reformata szent ekklesiának prédikátora, a’ mellyre magamat az én tiszteletes senior uramnak eskűvessel köteleztem, ugyan azonra kezem Írásával is kötelezem, hogy tudni illik a Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság canonice eligált superiorának engedelmeskedem, mellyröl ezen kezem írását adom. Tapoltzafőn, 24a Április, 1799. Nóta bene. Püspöki manuum impositions vett ugyan azon alkamatossággal Tapoltzafőn. B[úzás] P[ál] senior manu propria. Én, Bariba György, a’ rádotzi reformata szent ekklésiának prédikátora, a’ melyre magamat az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan azonra ke­zem keresztvonásával is kötelezem, hogy tudni illik á Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság canonice eligált superiorának engedelmeskedem, melyről ezen kezem írását adom. Tapoltzafőn, 24. Április, 1799. Nóta bene. Püspöki manuum impositiótis vett ugyan azon alkalmatossággal Tapoltzafőn. B[úzás] P[ál] senior manu propria. Én, Bartza Pál, a’ noszlopi reformata szent ekklésiának prédikátora, a’ mellyre ma­gamat az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan azonra kezem keresztvonásával is kötelezem, hogy tudni illik a’ Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből megmaradok, és ezen szent társaság canonice eligált superiorának engedelmeskedem, mellyröl adom ezen kezem írását. Tapoltzafőnn, 24a Április, 1799. Nóta Bene. Püspöki manuum impositions vett ugyan ezen alkalmatosaggal. B[úzás] Pál. En, Mező János, a h [ontok] bödögei, gyimóthi és vanyolai edgyesült reformata szent ekklésiának prédikátora, a mellyre magamat az én tiszteletes senior uramnak eskü­meböl meg maradok, és ezen szent tarsasag canonice eligált superiorának engedel­meskedem: mellyröl ezen kezem írását adom. Tapolczafön, 5a Mártii, 1799. n- 68 i*

Next

/
Oldalképek
Tartalom