Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 1. Lelkész kötelezvények

Én, Németh András, az adorjánházi reformata szent ekklesiának prédikátora, a’ méllyre magamat az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan azonra kezem írásávalis kötelezem, hogy tudni illik a’ Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság canonice eligált superiorának engedelmeskedem, mellyről ezen kezem írását adom. Takatsini, die 13. Novembris, 1788. En, Seregélly István, takátsi réformáta szent ekklésiának prédikátora, a’ mellyre ma­gamat az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan azonra kezem Írásával is kötelezem, hogy tudni illik a’ Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság cánonice eligált superiorának engedelmeskedem, mellyről ezen kezem Írását adom. Takácsin, 16a Novembris, 1788. [Pecsét.] Én, Tóth Mihály, noszlopi reformata szent ekklesiának prédikátora, a’ mellyre ma­gamat az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan azonra kezem Írásával is kötelezem, hogy tudni illik a’ Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből megmaradok, és ezen szent társaság canonice eligált superiorának engedelmeskedem, mellyről ezen kezem írását adom. Takácsin 16. Novembris. 1788. [Pecsét.] Én, Járdánházy Gábor, ó nyárádi reformata ekklesiának prédikátora, a’ mellyre ma­gamat, az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan azonra kezem írásával is kötelezem, hogy tudnillik az Helvetica confessio’ Szent írással megegyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság’ canonice eligált superiorának engedelmeskedem, mellyről ezen kezem írását adom. Ó Nyárádon, 2^ Februarii, 1791. En, Gaal Gábor, körmendi reformata szent ekklesiának prédikátora, a’ mellyre ma­gamat az én tißteletes senior uramnak eskűvessel köteleztem, ugyan azonra kezem írásával is kötelezem, hogy tudniillik az Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság canonice eligált superiorának engedelmeskedem, mellyről ezen kezem Írását adom. Körmenden, 2a Februarii, 1791. Én, Török András, a nagy és kis piriti reformata szent ekklesiának prédikátora, a melyre magamat az én tiszteletes senior uramnak esküvéssel köteleztem, ugyan ke­zem Írásával kötelezem, hogy tudni illik a Helvetica confessio Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, és ezen szent társaság 66

Next

/
Oldalképek
Tartalom