Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 2. I. sz. lelkészi anyakönyv

1847-dik évben junius hónap 14, 15, I6dik napjain Győr szabad királyi városban tartatott egyházkerületi közgyűlés alkalmával következő tiszteletes lelkész urak szenteltettek föl a' papi hivatalra, ’s írták be nevöket. 1. Kecskeméti Károly születtem Csőszön Fehér megyében 1820lk év Februarius 28an. Tanulásomat kezdettem Kiskovácsiban, folytattam Balaton Kajáron, végeztem Pápán. Iskolai pájjám végeztével a szónoklati iskolában 3 éveken körösztül tanító voltam, mellynek végeztével a veszprémi egyházmegyébe meghívatván segéd lelkészséget viseltem Idényében, Köveskálon és Öcsön, kibocsáttatván az 1845lk év Februarius 17ín. A folyó 1847,k év martius 1T" iszkaszentgyörgyi gyülekezetbe választattam el rendes lelkésznek és a Nagy Győr10 szabad királyi városban tartatott egyházkerületi gyűlésben szenteltettem fel. 2. Vida Lajos születtem 1817dlkl Januárius 6kan Igaron fehér megyében. Iskolai pályámat kezdettem Gyönkön, folytattam Kunszentmikloson, végeztem Pápán, honnét 1837dlkl martius 12kén Szilasbalhásra mentem iskolatanítónak, hol három évig hivataloskodván segédlelkészséget viseltem Simontornyán, Enyingen és Székesfejérvárott, honnan rendes lelkésszé lettem Simontornyán, és á nagy győri szabad királyi városban tartatott egyházkerületi gyűlésben fölszenteltettem. 3. Somogyi Sándor születtem Adász Tevelen Veszprém megyében 181 ódik év május 29kén. Tanulásomat kezdettem Adász Tevelen, folytattam és be végeztem Pápán a’ fő iskolában, honnan tanulási pályám végeztével 1841 dik év September 30kán Neszmelyre Komárom megyében iskolatanitói hivatalra mentem, melly tanítói hivatalnak három év múlva történt végeztével a’ pápai egyházmegyében a’ dereskei református gyülekezetben hellyettes lelkésznek rendeltettem ki bocsátatván 1845dik évi december 18kan. 1847dik év február 12dlkén á nevezett dereskei református gyülekezetnek rendes lelkészévé el választotván Nagy Győr városában tartatott egyházkerületi gyűlésben folyó 1847-dik évi junius l4ke" felszenteltettem. 4. Bertha József születtem Negyeden Nyitra vármegyében 1817dlk évbe április 12kén. Tanulásomat kezdettem Negyeden, folytattam á pápai főiskolában, és ugyancsak ott végeztem iskolai pályám. Ennek végeztével Éttéré Komárom vármegyébe mentem, és az iskolai tanítói hivatalt ott három évekig folytattam. Ennek végeztével 1846d,k évbe mint papi kijelölt a’ dunántúli egyházkerületbe, a’ drégely palánki egyházme­gyébe Losonczon mint nagy marosi lelki pásztornak elváklasztattam, kibocsáttattam September 13kán. Ezután a’ Nagy Győrben tartott egyházkerületi köz gyűlésben 1847d,k év június I4kén felszenteltettem. 10 A szövegben hibásan: György 143

Next

/
Oldalképek
Tartalom