Acta Papensia 2010 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 10. évfolyam (Pápa, 2010)

2010 / 3-4. szám - Műhely - Gerencsér Tibor: A Magyar Mickiewicz Társaság első évtizede

valóban a fordítás szakszerűtlensége miatt nem jelenhetett meg, vagy pedig a világpolitika alakulása (Lengyelország kapitulációja) nem tette ajánlatossá, hogy a Kultuszminisztérium e nagy jelentőségű mű magyar nyelvű kiadását támogassa. így az első nyomtatott magyar nyelvű Pan Tadeusz fordításra 1957-ig kellett várni.78 A Magyar Mickiewicz Társaság ugyanakkor alapított egy magándíjat, a Mickiewicz-emlékérmet, amit minden évben egy-egy lengyel és magyar író, tudós, művész kaphatott meg. így ha Sziklay fordítását nem is adhatták ki, a Társaság meghálálta munkáját. Az érmet Pátzay Pál szobrászművész tervez­te79 és 1936-től 1940-ig tíz példányt osztottak ki belőle. Az érem egyik oldalán Mickiewicz mellképe látható a költő nevével, születési és halálozási évével. A plakett másik oldalán szalag alapon szerepel a kitüntetett neve és a kitüntetés éve, valamint körben „A Magyar Mickiewicz Társaság nagydíja” szövegű felirat. A lengyel díjazottak a követség útján kapták kézhez az emlékérmet. Első­ként Divéky Adorján egyetemi tanár kapta meg lengyel kollégájával, Marian Zdziechowski vilnai történésszel.80 Egy évvel később Veress Endre történész kapta meg munkásságáért, Lengyelországból pedig Kazimiera Illakowiczów- na81 részesült az elismerésben.82 Az 1937-es év díjazottja Istók János, a Bem- szobor alkotója és Jan D^browski, krakkói egyetemi tanár lett.83 Következő évben Lukinich Imre egyetemi tanár, történettudós és a már említett Pan Ta- deusz-fordító, Sziklay János kapta meg az érmet.84 Legutoljára, 1940-ben Luk­ács György, a Társaság elnöke és Palóczi Edgár főtitkár nyerte el a díjat.85 Az utolsó két évben tehát nem volt lengyel díjazott. A fennmaradt források alap­MŰHELY Acta Papensia X (2010) 3-4. 78 Sebők Éva fordításában: MICKIEWICZ 1957., Rónay György fordításában: MICKIE­WICZ 1977. 79 Palóczi Edgár főtitkár jelentése a Magyar Mickiewicz Társaság 1937. március hó 8-án tartott rendes évi közgyűlésén. = MTAK 319/1-2. 80 Divéky Adorján levele Palóczi Edgárnak. 1936. május 16. = Palóczi leveleskönyve 186. 81 Ülakowiczówna, Kazimiera (Vilna, 1892- Poznan, 1983) lengyel költőnő, prózaíró, műfordító és dramaturg. 2 Palóczi Edgár, a Magyar Mickiewicz Társaság főtitkárának jelentése az 1938. április 11-én tartott rendes évi és tisztújító közgyűlés óta történt társulati munkáról, valamint a magyar­lengyel szellemi együttműködés terén végbement eseményekről. = MTAK 319/1-2. 8°' 84 Meghívó a Magyar Mickiewicz Társaság 1939. március 13-án, határozatképtelenség esetén március 20-án, délután 6 órakor a Fészek Clubban (VII. Nagyatádi Szabó-ucca 36.) tartandó jubi­láns rendes évi közgyűlésére. = Palóczi leveleskönyve 186. 85 KERTÉSZ 1941.13. 202 ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom