Acta Papensia 2010 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 10. évfolyam (Pápa, 2010)

2010 / 3-4. szám - Műhely - Gerencsér Tibor: A Magyar Mickiewicz Társaság első évtizede

MŰHELY Acta Papensia X (2010) 3-4. deményezésnek ítélte azt, hogy magyar, esetleg lengyel nyelvű emléktábla világosítsa fel a polgárokat arról, hogy a hegy nem Hunyadi vagy Szapolyai, hanem a bécsi győző nevét viseli. Ugyanakkor nem helyeselte a névváltozta­tást, mivel szerinte a Sobieski János király hegy elnevezés hosszúsága miatt nem menne át a köztudatba.71 A Társaság tagjai közül többen foglalkoztak műfordítással; Bardócz Ár­pádnak egy Tuwim kötete jelent meg.72 * Az egyesület több tagja is huzamo­sabb ideig foglalkozott Mickiewicz fő művével, a Pan Tadeusz-szál. Hogy miért pont a Pan Tadeuszt választották, azt maga Sziklay János mondta el a Magyar Mickiewicz Társaság gyűlésén, ahol fordítását mutatta be: „A küz­delmes lengyel és magyar sorsnak, erényeknek és hibáknak igen nagy a ha­sonlóságuk, hogy ne mondjuk, rokonságuk. A magyar nemzet sokat okulhat­na Mickiewicz eme költeményéből. Nem egy magyar tragédiánknak is tükör­képe látható benne. Ezért is érdemes, hogy megismerje a magyar közönség. S talán nem közömbös ránk nézve a mai napokban, hogy Mickiewicz magyar­barát volt. "7 i Kovács-Karap Ernő lengyelből, míg Sziklay János németből fordította le a munkát.74 Ez mind a Társaságban, mind a közvéleményben nagy hírnek szá­mított, hiszen a Pan Tadeusznak még nem volt magyar fordítása. Amikor Sziklay végül teljes egészében lefordította a művet, szülővárosában, Veszp­rémben utcát neveztek el a műfordítóról.75 Noha történt előterjesztés az irányban, hogy nyomtatásban is megjelenjen a Sziklay-fordítás, s a Magyar Mickiewicz Társaság már sajtó alá is rendezte Sziklay Pan Tadeuszát76, az illető hatóságok elutasítása és forráshiány miatt végül nem jelent meg. Indok­lásuk szerint a fordítás nem elégítette ki a műfordítás magas igényeit, mert a fordításban megnyilatkozó verselési technika nem volt elég tökéletes és a nyelvezet sem állt a megkívánt magas fokon.77 A miniszteri rendeletből ki­adott ajánlás dátuma 1939. november 27., ezért nem egyértelmű, hogy a mű 71 A János-hegy neve. In: Új-Budapest 1936. május 16. 2. 72 TUWIM 1938. 7i Mickiewicz Ádám Pan Tadeusza (Felolvasta Sziklay János a Magyar Mickiewicz Társaság 1938. dec. 14-én tartott ünnepi ülésén a magyar Pan Tadeusz bemutatása alkalmából.) = Palóczi leveleskönyve 186. 74 PALÓCZI Edgár: Lengyel költők. In: Ország-világ. 1938. augusztus 16. 9. 75 PALÓCZI Edgár: A Bibic-telep irodalmi szenzációja. Budai Napló. 1938. július 7. 4. 76 KERTÉSZ 1943. 3­77 A kultuszminisztérium levele a Magyar Mickiewicz Társaság elnökségének. 1939. november 27. = Palóczi leveleskönyve 186. 201 ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom