MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1974. június 26.

2/126. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-12. • 1974. június 26. - Napirend: - 1. Tájékoztató a KB 1974. június 20-ai üléséről. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 1.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZIGORÚAN BIZALMAS! Pest megyei Bizottsága Budapest,XII.Nagy Jenő u.5« Készült: 2 pld-ban. JE GYZŰKÖNYV Készült az MSZMP Pest megyei Bizottság 1974.június 26-i párt­bizottsági ülésén. Jelen vannak: PB tagok, az PB tagjai és a meghivott elvtársak, /melléklet szerint/ Napirend: 1. / Tájékoztató a KB.június 2o-i üléserői. Előadó: Cservenka Perencné elvtársnő 2. / A megyei párt VB.II.féléves munkaterve Előadó: Jámbor Miklós elvtárs 3. / A megyei pártbizottság hatásköri listájának módositása. Előadó: Jámbor Miklós elvtárs. 4. / Személyi javaslat. Barinkai Qszkárné elvtársnő szeretettel üdvözli a pártbizottság, a fegyelmi bizottság, a járási, városi, üzemi pártbizottságok titkárait és a meghivott elvtársakat. A pártbizottság 1 perces néma felállással emlékezik Komócsin elvtársra. Felkéri Cservenka elvtársnőt, hogy tartsa meg a tájékoztatót. Szatmári Lajos e. a Pestvidéki Gépgyár PB titkára kérdezi, hogy az elhangzottakról mikor lehet a párttagságot tájékoztatni. Cservenka Rlvtár.qnő : július 1 és 7-e között e témában taggyűlése­ket kell tartani. A PB a tájékoztatót tudomásul vette. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom