MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1974. március 29.

2/125. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-32. • 1974. március 29. - Napirend: - 1. A káder- és személyzeti munka továbbfejlesztésének feladatai a megyében a KB 1973. november 28-ai határozata alapján. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 1-10.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZIGORÚAN BIZALMAS! Pest megyei Bizottsága. , -14.. o -i^ u 0,7 ° Készült; 2 példányban Budapest, XII. t Nagy J. u» 5» Jegyzőkönyv Készült az MSZMP. Pest megyei Bizottság 1974. március 29-i pártbizottsági ülésén Jelen vannak: PB, tagok, az PB tagjai és a meghivott elvtársak / melléklet szerint / Napirend: - A káder és személyzeti munka továbbfejleszté­sének feladatai a megyében a KB. 1973* XI. 28-i határozata alapján Előadó: Jámbor Miklós elvtárs - Személyi kérdések Cservenka Ferencné elvtársnő szeretettel üdvözli a pártbizott­ság, a fegyelmi bizottság, a járási, városi pártbizottság tag­jait és a meghivott elvtársakat. Javaslatot tesz a napirend megvitatására. Felkéri Jámbor Miklós elvtársat, hogy szóbeli kiegészítőjét tegye meg. /caaUtl\m~a d&gföő&SE&zr-m?!^/

Next

/
Oldalképek
Tartalom