MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1974. március 29.

2/125. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-32. • 1974. március 29.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/125. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-32. 1974. március 29. Napirend: 1. A káder- és személyzeti munka továbbfejlesztésének feladatai a megyében a KB 1973. november 28-ai határozata alapján. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-10. - Intézkedési terv. 11-19. - Határozati javaslat. 20-28. 2. Személyi kérdések. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 10. Mellékletek: - Jelenléti ív. 29-31. - Meghívó. 32. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom