MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1960. február 8.

Napirend: - 1. A tsz-fejlesztés és a megszilárdítás eredményei, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 5–14.

- 4 ­G o A -ji r o u «­1. napirendi Dajka elvtárs Az anyagban előfordult gépelési, elirási hibákra hivja fel a figyelmet, pl, a megyei szervező kiküldött emberek, helyett: megyei szervek kikül­dött emberei. - a VB, többi határozatában helyett korábbi határozatában, stb. Kérdést tett fel : Kurucz, Pálfi, Horváth, Házi, Szántó és Marosi elvtárs. Dajka elvtárs válaszolt. Dajka elvtárs a válaszolását azzal kezdte, hogy véleménye szerint ezt a jelentést az Operativ Bizottságnak kellett volna, mint értékelést a VB. elé terjeszteni, mert pártszervek 3?sz. szervezési munkáját is vizs­gálni kellett volna alaposabban, - erre a Tanács nem illetékes. Hozzászólások, javaslatok: Király elvtárs. Csepel Autó szerepe a Tsz, szervezésben - az anyagban felmerült ­Semmi -féle szempontból nem kell elmarasztalni az Autógyárat, mert a megyebizottság állapodott meg velük - mikor hány embert ad a szervezés­hez a gyár. Igaza van Dajka elvtársnak, - hogy Juhász elvtársék a tehe­tetlenségüket akarták a Csepel Autóra háritani. Egyébként a Csepel Autó kommunista vezetői nem kevesebb odaadással vettek részt a munkában, mint ahogy és ahány szervezőt kértünk tőlük. fibben az évben a Tsz-ek-el kapcsolatban az a vélemény, hogy mind a párt, mint a tanács részéről nagyon szigorúan és következetesen biztosítani kell a vezetést, az ellenőrzést. Ha ezt elmulasztanánk, akkor nem vált­hatnánk valóra a Pártértekezlet által felvetett célkitűzéseket. A Pártértekezlet elvileg elfogadta, hogy 4ooo Ft., ill. azt meghaladó bruttó termelési értéket kell holdanként elérni 1-2 éven belül - globá­lisan megyei szinten 32o.ooo kh-n, olyan körülmények között, hogy kb, 1/3-nyi műtrágyával rendelkezik a megye, a gépesités foka nem nőtt ugy, mint a földterület, - egy sereg Tsz. község alakult, sok ezer holddal, és jórészt gyakorlatlan vezetőkkel - bár a káderátcsoportositás során erre vigyáznak stb. Döntő figyelmet kell forditani jelen időszakban és később is ugy a párt, mint tanacs és mezőgazdasági szerveknek, azokra a területekre, ahol nagy arányú felfejlődés volt: ceglédi járás, aszódi járás, Cegléd, Nagykőrös város, monori, nagykátai járás. Ha most a termeléssel valami hiba lesz, ez kihat az egész megye termelékenységére. A KB. határozata kimondja, hogy mennyi állatot kell loo kh-ként leadni ­és jelenleg nem látszik biztosítottnak. Pontos feladatok vannak a törzs­állatok, baromfi, szemes kukorica, burgonya, stb. terén - itt is meg vannak határozatva a keret-számok. Szervezésről - véleménye szerint a jelentés nem eléggé tükrözi vissza hogy a szervezés során mindenütt azt lehetett tapasztalni: nagy oda­adassal vettek részt a szervező munkában. Ha el tudnánk érni, hogy ugyan ilyen odaadással dolgozának a Tsz.-ek gazdaságával, megszilárdításával kapcsolatban, a kitűzött célt el lehetne érni - ellenkező esetben hibák következnek be. A jelentésből nem tűnik ki eléggé, hogy a vezetés részéről tapasztalható volt határozatlanság, gyámoltalanság - amivel nem lehetünk megelégedve. Javasolja erre a járás figyelmét felhivni. Hegyvári elvtársék arra hivat­koznak, hogy ők nem akarnak a taggkönyvükkel játszani, mint a Hernádi / .

Next

/
Oldalképek
Tartalom