MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1959. november 9.

Napirend: - 1. Jelentés a tsz-pártszervezetek helyzetéről és munkájáról. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 2–9.

Felvéve 1959* XI. 9*-én, az MSZMP. Pestmegyei Végrehajtóbizottság üléséről. Jelen vannak a Végrehajtóbizottság tagjai és az állandó meghívottak, Feketéné és Halmi elvtársak kivételével. Napirend: 1./ Jelentés a Tsz. pártszervezetek helyzetéről és munkájáról. Előadó : Piskátor János e. Meghivott: Piskátor e. MB. Török e. MB. 2./ A Tsz-ek zárszámadásának és tervkészítésének irányelvei. Előadó : Szabó Károly e. Meghívott: Dajka Balázs e. Pestm. Tanács VB. elnökhelyettes, Szabó Elemér e. " " Mezőg.Oszt.vez. 3./ Pártbizottságok és Végrehajtóbizottságok megerősitése. Előadó ? Piskátor János e. Megivott: Piskátor e. MB-ről, Szabóné e. MB-ről. 4-./ Fegyelmi ügyek. Horváth elvtárs üdvözli a megjelenteket, a VB. ülést megnyitja. 1./ napirend. Kiegészités nem volt. Kérdést tett fe l: Kiss és Házi elvtárs, megválaszolta Piskátor elvtárs. Hozzászólások, javaslatok: Házi elvtárs! Javasolja, a tennivalókba felvenni, hogy a termelőszövetkezetekben hivják össze a volt MDP. tagokat - a kongresszus előkészitése jegyében, a Tsz. pártszervezetek, és beszélgessenek el velük, hogyan látják most Előadó: Balassa Béla e 5«/ Káder ügyek, egyebek . / •

Next

/
Oldalképek
Tartalom