MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1959. november 9.

Melléklet: - - Meghívó. 1.

MSZMP. Pestmegyei Végrehajtóbizottsága, MZ Budapest, V,. Árpá d u , lo. Kedves Elvtársi / \ Értesítjük, az Elvtársat, hogy a megyei Párt Végrehajtóbizottság f. hó 9.-én, hétfőn reggel 9 órakor ülést tart, melyre az Elvtársat meghívjuk* Napirend: • ' 1./ Jelentés a Tsz, pártszervezetek helyzetéről és munkájáról. Előadó ; Piskátor János e. Meghívott: Piskátor e. MB, Török e. MB. ,£»/ A Tsz-ek zárszámadásának és tervkészítésének irány­elvei. 31őadó T t Szabó Káro]y e. Meghívott: Dajka Balázs e, Pestm,Tanács VB. elnökhelyettes, Szabó Elemér e. 1 1 " " Mezőg.Oszt,vez. / 3./ Pártbizottságok és Végrehajtóbizottságok megerősítése. Előadó : Piskátor János e. Meghívott; Piskátor elvt, az MB~rol, Szabóné e, MB~ről # 4,/ Fegyelmi ügyek, Meghívottr Balassa e« MB-ről. 5./ Káder ügyek, egyebek, Előadó: Balassa Bála e. Budapest, 1959. 21, S, Elvtársi üdvözlettel: /To <r * Horváth András m.t itkár vv JSF

Next

/
Oldalképek
Tartalom