MDP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 1953. november 2. - 1953. november 23.

1/37. ő. e. 1953. november 2. • Pártbizottsági ülés 1–50. - Napirend: - 1. Jelentés a III. negyedévi tervteljesítésről. 2–9.

Jegyzőkönyv,, Készült a Peetmegyei Pártbizottság 195J5.aoveaber 2.-i megyebizottsági üléséről. Jelen vannak: a Megyebizottság tagjai Pataki /szabadságon vaa# és " Kovács /brigádmunkán Dabason/ elvtársak kivételével, az állandó meghívottak Püspöki,Benyőaé,Guba és Szakács elvtársak kivételével. Napirendi pontok: 1,/ Jelentés a Ill.negyedévl tervteljesitésről. Blőadó: Szeosődi e. Meghívottak: Jordán László e. MB Ipari o.műnkatársa * Révai Sándor e. • • * " Kőműves Imre e. - « » » * Palotás Márton e. SZMT elnöke 2*/ Szóbeli tájékoztató a K.V.üléséről« Blőadó; Hagy e. • .4 * - • 3./ Egyebek: a./ MB határozata a megye párttagsága alakulásáról az 1953*jun.statisztika alapján,valamint a tag és tagj. felvereiről. Előadó: Bérces e. b./ I.foku kizárási javaslatok, c./ Káderjavaslatok. d./ Tagfelvételi javaslatok. •••/ Görög elvtársak tagfelv. javaslata. 1./ Jelentés a Ill.negyedévi tervteljesitésről. Meghívott elvtársak megjelentek. Szeosődi ©.kiegészítése: A forgóeszközök csökkentése a Ill.negyedévben llo millió Ft*ot tett ki. A Il.táblázat "Építőipari vállalatok" rész­hez: Ceglédi /nem Mély/ Magasépítő 68#~ra, Pestmegyei Tatarozó 78 m }fi» ra, 46/2.ÉM Vállalat 73.2#-ra, a Váci Tatarozó 74$-ra áll évi érater­vének teljesitésében.Az évi terv #-hoz viszonyítva a PM Tatarozó érte el a legjobb eredményt. Adminisztratív hiba folytán a táblázatot csak ma reggel kapták meg a MB tagjai, holott ez lényeges lett volna a ta­nulmányozáshoz. Szeosődi és Jászrelvtársak válaszolnak Lohn, Bérces, Kissné és Hagy elvtársak kérdéseire. A vitában résztvett Bérces, Kissné, Jámbor, Lohn, fekete, Palotás, Béval és Hagy elvtársak. Bérces e.javaslata: Az értékelést járásokra lebontva küldjük meg a Járási Bizottságoknak, hogy azok is tárgyalják meg JB ülésen. U

Next

/
Oldalképek
Tartalom