Tanulmányok Pest megye múltjából II. - Pest Megye Múltjából 13. (Budapest, 2007)

3. HÉJJAS PÁL: Megkésett riport nagybaczoni Nagy Vilmos (1884–1976) ny. vezérezredes volt honvédelmi miniszterrel. Piliscsaba-Klotildliget 1974. augusztus 12.

HÉJJAS PÁL MEGKÉSETT RIPORT NAGYBACZONI NAGY VILMOS (1884-1976) NY. VEZÉREZREDES VOLT HONVÉDELMI MINISZTERREL PILISCSABA-KLOTILDLIGET 1974. AUGUSZTUS 12. 1974. augusztus 5-én Lakatos Ernő, a Pest Megyei Levéltár igazgatója - a levéltár fotó­sa 1 társaságában - meglátogatta klotildligeti otthonában Nagy Vilmos nyugalmazott tábornokot, hogy megbeszéljen vele egy közeli időpontot, amikor néhány levéltáros felkeresi hangfelvétel készítése céljából. A megbeszélés eredményeképpen az idős ka­tonát egy héttel később a levéltár négy munkatársa - Borosy András, Egey Tibor, Rádyné Rácz Katalin és Héjjas Pál - kereste meg, hogy a levéltár rozoga szalagos mag­nójával elkészítse a felvételt. A magas korban - 90 éves volt - és ennek megfelelő egészségi állapotban lévő Nagy Vilmosnak elsősorban Borosy és Egey tett fel kérdése­ket, míg e sorok írója a rakoncátlankodó magnót" kezelte. Az idő múlásával a tábornok úr lassan elfáradt, időnként gondolatai elkalandoztak az éppen tárgyalt kérdéstől, nehe­zen is hallott, de ilyenkor nagy segítségünkre a leánya közbeszólt, és visszaterelte a beszélgetést a megfelelő mederbe. Jelen volt még a felvételnél a család egyik régi, jó ismerőse, Nagy Vilmos barátja - Ujj Tibor 3 - is. Elsősorban azokról az eseményekről beszélt a miniszter, amelyek a hivatali ideje alatt neki is a legtöbb problémát okozták: a 2. magyar hadsereg pusztulása; a zsidó munkaszolgálatosok sorsa; súrlódása a vezérkar főnökével; a balkáni szerepvállalás; a németekkel való kapcsolata; a háborúból való kihátrálás lehetősége. Összevetve az itt elhangzottakat a korábbi nyilatkozataival és a nyomtatásban megjelent visszaemlékezé­sében 4 foglaltakkal, továbbá a témával foglalkozó szakirodalommal, lemérhető, hogy az ő és politikustársai számára rendelkezésre álló eszközök mennyire tették lehetővé jó döntések meghozatalát. Mely cselekedetük állta ki az idő próbáját, és melyiket minősí­tették utólag maguk is tévesnek. A hangfelvétellel az volt a célunk, hogy rögzítsünk az utókornak egy beszélgetést egy olyan emberrel, aki három évtizeddel korábban a ma­gyar Honvédelmi Minisztérium élén a történelmünk egyik alakítója volt. Tekintettel a tábornok előrehaladott korára, kissé elkéstünk a látogatással, miként azt a miniszter úr jelen lévő leánya meg is jegyezte. Bár néhány újságcikk addigra már megjelent Nagy Vilmossal kapcsolatban, akkoriban még szokatlan volt egy megyei intézmény részéről, hogy saját elhatározá­sából egy volt horthysta tábornokkal ilyen interjút készítsen. Sajnos a megyei vezető­ink némelyike nem kellőképpen tolerálta az ilyen kezdeményezéseket. Nagy dobra 1 Nemesházyné Markó Margit egykori válogatott rövidtávfutó volt akkor a Pest Megyei Levéltár fotósa. 2 A beszélgetés első perceit emiatt nem is. sikerült rögzíteni. Ujj Tibor (1885-197?) ezredes, 1906-ban végzett a Ludovika Akadémián. Csapattisztként végigharcolta az első világháborút, majd a két világháború között elsősorban a határvédelmi erőknél szolgált. A Honvé­delmi Minisztérium 19. (határőrizeti) osztályának vezetőjeként 1938-ban ment nyugdíjba ezredesi rendfo­kozattal. A hangfelvétel idején Nagy Vilmos Klotild-ligeti szomszédja volt. 4 Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938 1945. Kispest, 1947. 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom