Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara / Pécsi Orvostudományi Egyetem - ülések, 1950-1951

1950. szeptember 13., 1950/51. tanév első rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Folyó ügyek: - Berekesztés: - 12. Az ülés berekesztése.

Tudomásul szolgál. II. Kölcsey Rudolf Tamás és Nagylósy y Gyula kizárása. Slnök ismerteti a V.K.M.1403-Ko-71/ 1950.VII.l.sz.leiratát, mely szerint * Kölcsey Rudolf Tamás orvostanhallgatót, valamint Kagylósi /Zsugonits/ Gyula ti­zem gazdasági és kereskedelmi főiskolai hallgatót az ország valamennyi egyetemé­ről és főiskolájáról kizárja. Tudomásul szolgál. III. Hatos Géza és Győriványi Sándor bpesti bölcsészkari hallgatók kizárása. Az elnök ismerteti a V.K.M.1403-Ha- 36/l95O.VI.l.sz.leiratát, mely szerint Hatos Géza II.é.tört énelem-földrajz és Győriványi Sándor V.é.magyar-történelem szakos tanárjelölteket a Pázmány Péter Tudományegyetemről azonnali hatállyal kizárj a. Tudomásul szolgál IV. Vermes Károly budapesti természet- tudományi hallgató kizárása. Az elnök ismerteti a V.K.M/1403-V-35/ 1 1950.VI.l.sz.leiratát, mely szerint Ver­mes Károlyt a budapesti természettudomá­nyi kar I.é.fizikus hallgatóját az egye­temről kizárja. Tudomásul szolgál V. Magántanárok tantervének elbírálá­sa. I Az elnök ismerteti a V.K.M. 1400-63-17A950. 1930.sz.leiratát ‘az egyetem magánnfcaná- rainak munkaterveinek az egyes intézmények tanitási tervébe való beillesztése tár­gyában. A rendelet szellemének a legjob­ban az felelne meg, ha a Kar magántanárai­nak munkája minél teljesebb mértékig be­illeszthető volna a megfelelő szakmáju | intézet vagy klinika tanitási tervébe. Ez nagyobb nehézség nélkül lehetséges lesz a Pécsett lakó magántanároknál, de nehéz­- 2 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom