Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1949-1950

1949. szeptember 23., 1949/50. tanév első rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Elnöki bejelentések: - Magántanári ügyek: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 32. Az ülés berekesztése.

Jegyzőkönyv pécsi Tudományegyetem orvostudományi Karának 1949«szeptember 23-án d.e.10 termében tartott 1949-50.tanévi I.rendes^kari_iaéséről. Ülnök : dr.Méhes Gyula dékán. Jegyző : dr.Donhoffer Szilárd ny.r.tanár. István, dr.Cholnoky László, dr.Beöthy lonrád, dr.Melczer Miklós, dr.Kerpel- íronius Ödön, dr.Schmidt Lajos, dr.Bo­ros Béla ny.r.tanárok, dr.Parádi László,dr.Somogyi Gyula magántanári képviselők. Az ülés kezdete : d.e.10 óra 15 perc­kor. Az elnök üdvözli a megjelenteket; i> * t az ülést megnyitja és bemutatja az ülés tárgysorozatát. Az elnök jelenti, hogy a mostani szabályszerűen egybehívott rendes kari ülésről távolmaradt dr.Ernst Jenő, dr.Ráüss Károly, dr.Oravecz Pál ny.r. és dr.Szentágothai János ny.rk.tanár. * * *1 M dr.Szentágothai János ny.rk.tanár, :ari jegyző távollétében a dékán a jegy­zőkönyv vezetésére dr.Lonhoffer Szilárd ly.r.tanárt kéri fel. A./_Minmszteri leiratok_._ I. Elnök ismerteti a V.K.M.1532-21. *-949 «V.1. számú leiratát, mely szerint Hzalóczi Kálmán és Piczere László volt ~gri jogakadémiai hallgatók felvételét az egyetemekre nem tartja kívánatosnak. '•rakor az orvostudományi kar dékáni hivatalának /Pécs, Rákóczi'ut 80./ ülés A Kar dr.Ernst Jenő, dr.Ráüss Károly, dr.Oravecz Pál ny.r. és dr. Szentágothai János ny.rk.tanár távol maradását igazoltnak veszi. Tudomásul s zolgál• II. Dékán felolvassa a V.K.M.1434- «1949.V.l.számú leiratát, melyben közli i Karral, hogy azok a hallgatók, akik a társadalomtudományi kollokviumot az

Next

/
Oldalképek
Tartalom