Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. október 24., 1947/48. tanév második rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Rendkívüli tanári cím adományozása: - Tanszéki ügyek: - Magántanári ügyek: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 43. Az ülés berekesztése.

B./_Rektori átiratok_. VI. Egyetemi tanárok agyétami hall­gatóul való beiratkozásának eltiltása. Az elnök közli, hogy a Tanács iy47* évi szeptember hó 24.-én tartott rendes ülésén az orvoskar folyó évi I.rendes f ülésén a tárgyban hozott határozat alap •ján korábbi döntését megváltoztatta olyan módon, hogy nem emel kifogást,ha valamelyik kar tanára rendkívüli hall­gatóként beiratkozik más fakultásra. VII. Tanácsülések /:1947-48.tanévi:/ napjainak megállapítása. Az elnök bejelenti, hogy a Tanács rendes üléseit folyó évben minden hó elsp szerdáján, ünnep esetén egy héttel későbben fogja tartani. Vili* Sportvezetőképző tanfolyam. A Tanács f.évi I.ülésén foglalkozott az egyetemen rendezendő sportvezetőkép­* ző tanfolyammal, megállapította -annak célját és beillesztette az egyetem ta­nulmányi rendjébe. C./ Elnöki bejelentések. IX. Semmelweis-centenárium ünnepé­lyére meghivó. A Pázmány Péter Tudományegyetem Ta­nácsának 1947.október hó 17.-én tartott Semmelweis-centenáriumi ülésén a kart Tudomásul szolgál. Tudomásul szolgál. I ■ dr.Lajos László e.i.dékán képviselte. D±/_hendkivüli_tanári cim^adomán^ozás. Tudomásul X. dr.koczkás Lyuia magántanár rend­kívüli tanári címmel való kitüntetése. dr.lássák nálmán és dr.Ángyán János íny.r.tanárok az alábbiakban javasolják, hogy dr.koczkás Gyula egyet .magántanárt a kar terjessze fel ny.rk.tanári cimmel való kitüntetésre : szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom