Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. október 24., 1947/48. tanév második rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Rendkívüli tanári cím adományozása: - Tanszéki ügyek: - Magántanári ügyek: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 43. Az ülés berekesztése.

- 6 ­"Alulírottak: tisztelettel javasol­juk, hogy terjessze fel a tiszteit Kar dr.Koczkás Gyulát egyetemünk magántaná­rát a nyilvános rk.tanári cimmel való kitüntetésre. Javaslatunk támogatására megemlit- jük, hogy dr.Koczkás Gyula 1926-ban az orvosi fizikai intézetben gyakornok, 1927-tól tanársegéd volt. Karunk 1935- ben habilitálta. Utána még két évig vég­zett egyetemünk orvosi fizikai intézeté- „ ben kísérletes munkát, bár azóta, mint gimn. .fizikatanár talált alkalmazást Pécsett; majd Pestre került, mint gimn. tanár, de sohasem szakadt el teljesen a tudományos munkától. A háborús időben számos alkalommal teljesített repülő- szolgálatot, 1944-ben ellenállási mozga­lomban való részvétel miatt börtönbe került, majd deportálták. Hazatérése után azonnal bekapcsolódott a demokrácia köz­életébe; a kultuszminisztériumban min. tanácsos lett, most pedig a tervhivatal­ban tölt be fontos positiót. Tudományos munkássága karunk előtt habilitásáig ismeretes; azután még vál­tozatlanul végzett laboratóriumi kutató munkát, annak ellenére, hogy gimnáziumi tanárként működött, hűnek véget vetett az orvosi fizikai intézet uj igazgatója dr.Császár hlemér, aki törvény és méltá­nyosság ellenére megakadályozta további tudományos munkáját. Ennek és az aztáni háborús körülmények nem tekintetbe véte­lével széleskörű és kiváló munkásságot végzett. Ugyanis kis érletes munkákon ki- vül, melyeket Erast-tel végzett, példát­lanul gazdag munkásságot fejtett ki a tudomány megismertetése és népszerüsité- se terén; erről tanúskodnak cikkeinek, előadásainak rádió szerepléseinek százai. Tisztelt Orvoskari tanártestület, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom