Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. szeptember 14., 1945/46. tanév első rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - A távolmaradók felsorolása. - Jegyzőkönyv-hitelesítők kiküldése: - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Tanszéki szervezeti ügyek: - Rendkívüli tanári cím adományozása: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Indítványok: - Berekesztés: - 33. Az ülés berekesztése.

A magy«Erzsébet Tudományegyetem orvostudományi karának 1945.évi szeptem­ber hó 14.-én az orvoskari dékáni hivatal /:Pécs, Rákóczi ut 80.:/ tanácster­mében tartott 1945-46.tanévi Irrendes jegyzőkönyve. Elnök : dr.Mansfeld Géza dékán. Jegyzó : dr.lássák Kálmán ny.rk.tanár, kari jegyző. ■ Jelen vannak : dr.Ángyán János, dr.lTeuber Ernő, dr.Melczer Miklós ny.r.tanárok, dr.Reuter Camillo nyug.ny.r.tanár, dr. Faragó Ferenc ny.rk.tanár, dr.Ernst Jenő c.rk.tanár, dr.Boros Béla magántanár, mint helyettes tanárok és dr.Cholnoky László c.rk.tanár, magántanári képviselő. Táv£iMc tíüifff’d&TWll a Kar dr. Faragó Ferenc ny.rk. tanír kor ' ^ tanár .^távolmaradását igazoltnak veszi. A. / Jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése. I. Az elnök bejelenti, hogy a szer­vezeti szabályzat 39.§-a értelmében a "kari ülés jegyzőkönyvét az ülésen részt-^- vett valamennyi tag aláirja." Ettől a Kar pár éve eltért, de a mostani ülés­től kezdve ismét valamennyi résztvevő •*hitelesitse a jegyzőkönyvet• Tudomásul szolgál. B. / Miniszteri leiratok. II. Az elnök felolvassa a V.K.M.ur­nák folyó évi augusztus hó 28.-án kelt 33.584/1945.V.számú leiratát, melyben .egyetemünk 1945-46.tanévi tanácstagjait megerősiti. Tudomásul szolgál. ** III. Elnök ismerteti a V.K.M.urnák folyó évi augusztus hó 14.-én kelt 3^503/ majd augusztus hó 25.-én 35468/ és végül augusztus hó 13.-án kelt 31119/1945.V. ü.0.számú leiratait, mely szerint a buda­pesti egyetem elme-és idegkórtani, köz­egészségtani és szegedi egyetem gyermek- gyógyászati tanszékeire pályázatot hir­det. IV. Az elnök felolvassa a V.K.M.ur­nák folyó évi julius hó 14.-én kelt Tudomásul szolgál

Next

/
Oldalképek
Tartalom