Erzsébet Tudományegyetem Tanácsülési Jegyzőkönyvei, 1936-1937

1936-09-30 / 1936/37. tanév első rendes ülése

■f 84/1936-37. R. szám. JEGYZŐKÖNYV felvétetett Pécsett, a magyar királyi Erzsébet tudományegyetem Tanácsának 1936 évi szeptember hó 30-án tartott I.rendes üléséről. Jelen vannak: Elnök: Dr. Dambrovszky Imre az egyetem Rector Magnificusa, Tagok: Dr. Prinz Gyula az egyetem Prorectora, Dr. Karner F. Károly az evang. hittudományi kar, Dr. Kérészy Zoltán a jog- és államtudományi kar - és Dr. Gorka Sándor az orvostudományi kar dékánjai, Dr. Bozóky Géza a jog- és államtudományi kar - és Dr. Klemm Antal a bölcsészet-, nyelv- és történettudo­mányi kar prodékánjai, Tanácsjegyző: Dr. Pettykó János egyetemi főtanácsos. Igazoltan távol vannak: Dr. Halasy-Nagy József a bölcsészet-, nyelv- és tör­ténettudományi kar dékánja- és Dr. báró Podmaniczky Pál az evang. hittudományi kar - és Dr. Ángyán János az orvostudományi kar prodékánja. Az elnöklő Rector Magnificus üd­vözli a Tanács megjelent tagjait, az ülést megnyitja és a következőket je­lenti: I. 1., 101/1936-37, R. szám. A Kor­mányzó Ur Ő Főméltósága Gödöllőn 1936 M.M. j. . V' •'

Next

/
Oldalképek
Tartalom