Csornay Boldizsár - Dobos Zsuzsa - Varga Ágota - Zakariás János szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 100. (Budapest, 2004)

„La gigantesque horreur de l'ombre Herculéenne" Járulékos festésű vörösalakos vázák Apuliában

A Szépművészeti Múzeum antik gyűjteménye szokatlan eseményként budapes­ti árverésen jutott egy állítólag hazaköltözött magyar emigráns tulajdonából szár­mazó kylixhez. 3 (12-13. kép) Az edényforma jól ismert az attikai kerámiából. Az alacsony csésze kívül törés nélkül ível a fölső széléig, csak belül van elváló konkáv pereme; alján kívül kis kiugrás van, ezzel csatlakozik a kívül két vízszintes baráz­dával tagolt, belül konkáv oldalú talpgyűrűhöz. Mindezek a láb nélküli csészék „delicate class"-ának jellegzetes vonásai. 4 Ugyancsak athéni mintát követ a talp aljának díszítése is, kihagyott belső részén három koncentrikus körrel. Arról azonban, hogy a kylix maga nem attikai, hanem a formának Dél-Itáliában népszerű helyi utánzata, 5 az agyagszínen kívül elsősorban belsejének figurális díszítése tanúskodik: két vékony koncentrikus körrel körülvett tondóban balra forduló, táncoló férfi járulékos narancsvörössel festett sziluett alak­ja. Két karja oldalt széttárva, ruhátlan teste előtt köpeny, amelynek végei karjain átvetve lógnak le, Athénban már a feketealakos vázákon megjelenő, a korai vörösalakos vázafestészetben népszerű és Etruriában is jól ismert szkémában. 6 Az alakon semmiféle részletezés nincs. Könnyű kézzel, némi nemtörődömséggel odavetett festés; az előre lépő láb átmegy a belső körön. A rajz azonban improvizált jellege ellenére nem áll elszigetelten a dél-itáliai járulékos festésű kerámiában. Elsősorban egy német magángyűjteményben őrzött, azonos formájú kylix közelít­hető hozzá, tondójában táncoló nőalak képével (14. kép). 7 Egy londoni árverésen felmerült kylix medallionjának fekete sziluett-rajza is ebbe a körbe tartozhat (15. kép), 8 de az edényforma ismerete nélkül ez nem több feltételezésnél, amit a feketealakos technika használata önmagában nem cáfol. Nyilvánvalóan ebbe az összefüggésbe tartozik viszont az edényforma, a díszítés technikája és elhelyezése alapján egy teljes és három töredékes kylix, a medallionban járulékos technikával festett balra forduló vízimadárral. 9 3 Ltsz. 97.2.A, magasság: 6,1 cm, szájátmérő: 20 cm, talpátmérő: 10,1 cm. Barnásvörös agyag, fémes csillogású fekete festés, halványvörös járulékos szín. 4 Sparkes, B. A. - Talcott, L.: The Athenian Agora. Vol. XII. Princeton 1970, 102-105. 5 Dél-itáliai jelenlétéről Morel, J. P.: Céramique campanienne: les formes. Paris - Roma 1981, 295, Série 4221, pl. 120; Giorgi, M.: in Forentum. Vol. I. Le necropoli di Lavello. A cura di Giorgi, M. et. al. Venosa 1988, 234-236, tipo 2.1. 6 Athéni vörösalakos vázákon: Prudhommeau, G.: La danse grecque antique. Paris 1965, pl. 119, fig. 847 és 848, 120, fig. 849. Etruriában lásd pl. a tarquiniai Tomba del Triclinio, Tomba dei Leopardi, Tomba Querciola I és Tomba di Orfeo ed Euridice táncosait, vagy az egykori Pomerance-gyűjte­mény feketealakos hydriáját (The Pomerance Collection of Ancient Art. Brooklyn Museum Catalogue. Ed. Keith, J. L., New York 1966, a címlapon, és ehhez Spivey, N. J.: The Micali Painter and his Followers. Oxford 1987, 45-46). ' Schauenburg, K: Studien zur unteritalischen Vasenmalerei. Bd. III. Kiel 2001, 38 és Abb. 193. 8 Christie's South Kensington, 2001 november 7, 107, no. 260 („boiótiai, 6. sz. vége - 5. sz. eleje"); a „phallos" talán inkább a köpeny széle. 4 NSc (1972), 497, fig. 7 és ibid. (1980), 217, fig. 130, 6. Oppido Lucano-ból; Greco, G.: MEFRA 94 (1982), 72-73 és 85-86, figg. 11, 14 (az előbbi = Attivitá archeologica in Basilicata 1964-1977. Scritti in onore di D. Adamesteanu. Matera 1980, 403, fig. 15, a 3. sorban jobbra), Serra di Vaglio­ból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom