Csornay Boldizsár - Dobos Zsuzsa - Varga Ágota - Zakariás János szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 97. (Budapest, 2002)

PHRYNIS

lépcsősen válik el a testtől, belül a perem belső szélét vörösen hagyott sáv jelzi. A két rúd-fül fekete, mögöttük az edényfal egészen a perem külső széléig vörösen van hagyva. A magas talpkorong fölső szélén kívül barázda fut körbe. A perem külső felületét két-két függőleges fekete vonallal keretezve a B oldalon nyelvminta-sor, az A-oldalon alul-fölül fekete pontokkal kísért fekvő S-minták sora díszíti. A fülek alatt a tizenhat-tizenhat levél­ből álló palmettát két oldalt a képmezőbe benyúló volutafa keretezi, előtte gondatlanul rajzolt levelekkel. A test díszítését alul körbefutó „futó kutya" motívum zárja le. A váza alján X-formájú lilásvörös dipinto látható (18. kép). A korongon külön készült talp alján középen széles repedés fut végig, amely talán még a száradás során keletkezhetett. Mivel az edénytest alja kerek nyílásban végződik, és az edényt alul lezáró talp repedését nem javították ki, úgyhogy folyadék tárolására nem alkalmas, másfelől befejezték és festéssel díszítették, nyilván nem használatra, hanem eleve dísz- vagy sírvázának készült. Ap/?/ra.Y-vázák említett egyszerűbb kivitelű, későbbi csoportjába, amelynek darabjai többalakos jelenetek helyett az attikai komédia, illetve a helyi /;/7/y£/x-játékok többé­kevésbé állandósult karaktereinek egy-egy maszkját kapták díszítésül, többnyire kismé­retű, 8-10 cm magas kancsók, chousók tartoznak. 6 Ezeknek legtöbbje, ahogy az igénye­sebb díszítésű phlyax-vázák túlnyomó többsége is, az apuliai iskolához, ezen belül pedig a tarentumi műhelyhez köthető. A. D. Trendall ennek az igazolását látja abban, hogy a Patera- és Baltimore-festő rendkívül produktív műhelyéből, amely legalábbis működése jelentős részében Tarentumon kívül dolgozott, a jelenleg ismertek közül egyetlen ph/yax­váza sem származik. 7 Teljes produkciójuk az 5-4. század fordulója és a század harmadik negyedének vége közti háromnegyed évszázadra tehető, de a század közepe után készült phlyax-\ àz'àksA szinte kizárólag fej-ábrázolások díszítik/ Ezek közé tartozik a budapesti harang-kratér is, amelynek keltezése és készítési helye a fentiek alapján határozható meg. Az egyedüli díszként alkalmazott fejek elsősorban férfi maszkot viselnek. Bár a női fejek az apuliai vázafestészetben a század közepe után önálló dekorációként rendkívül népszerűek, 9 női maszkok szinte kizárólag másodlagos díszítésként fordulnak elő. A. D. Trendall mindössze hét olyan esetet sorol fel, ahol a váza egy oldalának egyetlen ábrázo­lása női maszk. 10 Ezek közé tartozik az a harang-kratér is, amelyet a díszítömotívumok, a női maszk és a kehyphalos, valamint a vázaforma hasonlósága alapján a budapesti váza leg­közelebbi párhuzamaként említhetünk. A jelenleg Kaliforniában, Laguna Hills-i magán­h Trendall, A. D., Masks on Apulian Red-figured Vases, in Studies in Honour of'T. B. L. Webster, vol. II, Bristol 1988, 138. A továbbiakban Masks. A maszktípusokról 1. Webster, T. B. L.- Green, J. R., Monuments illustrating Old and Middle Comedy (BICS Suppl. 39), London 1978', 13-26. 1 Trendall, Masks, 139. " UÖ. in Stage Directions Essays in Ancient Drama in Honour ofE. W. Handler (BICS Suppl. 66), London 1995, 90. A továbbiakban Stage Direction. " Rövid áttekintésüket 1. uő., The Red-figured Vases of South Italy and Sicily, London 1989, 92-93. 10 Uő. Mash, 142.

Next

/
Oldalképek
Tartalom