Tátrai Vilmos szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 86. (Budapest, 1997)

Egy újbirodalmi boroskorsó-címke hieratikus jegyekkel

EGY ÚJBIRODALMI BOROSKORSÓ-CÍMKE HIERATIKUS JEGYEKKEL Egy Jó Kertész emlékére (In memóriám Wessetzky Vilmos) Sokáig csupán egyetlen osztrákon volt számontartva az Egyiptomi Gyűjtemény gyérszámú hieratikus emlékei között, 1 ennek publikálására vállalkozom az alábbiak­ban ( 1-2. kép). A fekete tintás, 2 sorba rendezett feliratú cseréptöredéken 2 élesen válik el a gondosabban, szinte cirkalmas műgonddal visszaadott „irp" „bor" szó a többi rész elnagyoltabb jegyeitől. Ennek jóval világosabb írásképe már korábban nyilvánvalóvá tette, hogy a cserép csak tágabb értelemben nevezhető osztrakonnak, lévén valójában egy boroskorsó címkéjének a darabja. A „bor" szó hangsúlyozott kalligrafiájával a fokozottabb érthetőséget érték el, így a legfontosabb információt az edény tartalmáról, az áru nevét, gyorsabban fel lehetett ismerni a szállítás és a raktározás során. Mint ujjgyakorlatot illeszteném e töredék közlését a gyűjtemény egyéb, nem-hieroglif tár­gyaival való foglalkozásom elé, ugyanakkor szerény áldozatul szánnám a bor, termelé­se és kultuszai iránt megnövekedett érdeklődés oltárára. 3 A tárgy provenienciája felől hallgató leltárkönyv helyett a márgás agyagú cserép belső falán észrevett modem megjegyzés volt az, ami azután báró Révay Ferenc (1835­1914) egykori régiséggyűjteményéig kalauzolt. 4 Hagyatékából 1916-ban szerezte meg a Magyar Nemzeti Múzeum, onnan átadással került a Szépművészeti Múzeumba 1934­ben, az Egyiptomi Kiállítás szervezésekor. Csakhogy elgondolkodtató anomália lép fel az ekkori, 1934-es átadás jegyzőkönyve láttán, amelyben eme hieratikus „osztrakon"on kívül 5 további is felbukkant: gyaníthatóan azonban - néhány démoti­kus darab téves regisztrációja miatt - csak névlegesen. 5 Figyelemreméltó adalék lehet 1 Ltsz.: 51.2195. Elhelyezése: raktár. Unikum mivolta, ami a gyűjteményi teljesség tekintetében érten­dő, 1995-ben szűnt meg, egy mészkő osztrákon megvételével (ltsz.: 95.2). Eme utóbb szerzett, de már publikált darab a középbirodalmi, „Egy férfi tanítása fiához" intelemszöveg ramesszida ductusszal lejegy­zett részletét tartalmazta, 1. Gaál, E., Antik Tanulmányok 29 (1982) 139-152; MDAIK 40 (1984) 13-25. 2 H.:7 cm; sz.: 5,2 cm. 3 Jelenleg több kiállítás is a bort választotta tematikájául, pl. Mysterious Wein. Die Götter, der Wein und die Kunst, Historisches Museum der Pfalz, Speyer 1996; valamint Wijnl Wijnl Wijnl!!, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 1995-1996. Specifikusabban az egyiptomi kultúrára vonatkozóan jelent meg, Poo, M., Wine and Wine Offering in the Religion of Ancient Egypt, London-New York 1995. 4 Az itt látható „25/916 25T" számjegyek bizonyosan a Magyar Nemzeti Múzeum Régiségnaplójára hivatkoznak, mégpedig az 1916-os év 25-ös, azaz a b. Révay hagyatékot felsoroló tételére. Többszöri adományaihoz, Egyiptommal való kapcsolatához gyűjtött - kéziratos - adataimat nemrégiben idézte prof. Wessetzky, egy b. Révaytól származó sztélé publikációjában ld. SzMKözl 84 (1996) 69, 2.j. s MNM Régészeti Osztály átadási jegyzőkönyv 1934/329 No. 352-es darab.

Next

/
Oldalképek
Tartalom