Varga Edith szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 77. (Budapest, 1992)

Heqaib sm-pap szobrának töredéke (Láb)jegyzet a krokodil-isten Középbirodalom végi tiszteletéhez

A lábak előtti, bekarcolt vonalakkal is kijelölt sor fölött jutott hely a m3 c-hrw jel­csoportnak. A felirat a talapzat elülső oldalának sorával fejeződik be. A jobbról balra futó hieroglifák megőrizték az áldozati formula végét, az áldozatban részesülni vágyó titulusát és nevét, a filiációval együtt. 5. ras.« Rs­C nh (1) «...», amiből az isten él, (3) Szobek sm-papja, Heqaib, (4) az igazhangú, (2) lelkének, (5) akit Rs­C nh szült. Datáló értékű az egyébként szokványos áldozati formulában a láb nélküli bagoly jele. Mágikus megfontolásokból a késői Középbirodalomban hagyták el bi­zonyos madárhieroglifák lábát, eképpen téve mozgás- és cselekvőképtelenné az ábrá­zolt állatot. 0 Időrendi támpontot nyújt a filiáció felépítése is: a csak női felmenőt megadó, kizárólagosan matrilineáris genealógia középbirodalmi szokásra vall. 7 H eqaib-ek Elephantine Újbirodalom előtti történetében Egyiptom legdélibb pontjának, az 1. felső-egyiptomi kerület déli határának te­kintett Elephantine az Óbirodalomtól fogva kiemelt szerephez jutott. A „szűk déli ajtónyílás", 8 az 1. katarakta alkotta természetes határával szinte predesztinálta 6 A késő középbirodalmi csonkított madárhieroglifák irodalmát adja: Fischer, H. G., GM 95 (1987) 39, 13-14 j. ; Leprohon, R. J., JSSEA vol. XVII. No 3 (Aug. 1991), 81; vö. még Hayes, W. C, The Scepter of Egypt I, New York 1990, 348. 7 Vö. Brunner, H., Abstammung A., LA I, 13; Ranke, H., PN II, 9; Robins, G. ,CdE 54 (1979) 198, 3. j. 8 Ork. I. 257 (T3wtj felirata II. Pepi idejéből).

Next

/
Oldalképek
Tartalom