Varga Edith szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 72. (Budapest, 1990)

Az Andokidés-festő új csészéje

AZ ANDOKIDÉS-FESTŐ ÚJ CSÉSZÉJE Az Andokidés-festő budapesti csészéje 1 módosította a vörösalakos vázafestés feltételezett atyjának képét. Érthető, hogy a kisméretű váza attribúciója és időrendi helyzete körül problémák merültek föl. 2 A mester ismert munkássága szerény mennyi­ségű: Beazley utolsó jegyzéke szerint tizenhat váza, ebből kettő csésze. 3 Sajnos, mind­kettő láb nélkül maradt fenn, ami lényegesen megnehezíti formai elemzésüket. Újabban azonban az Andokidés-festőnek egy teljességébon fennmaradt csészéje került elő svájci magángyűjteményben (11-17. kép). Szorosan a budapesti darabhoz kapcsolódik stílusában is, amelyet az ugyané kéztől díszített amphorákkal összeha­sonlítva miniaturisztikusnak lehetne nevezni. Díszítése (Gorgoneion, szőlőágak, ülő Dionysos kezében ivóedénnyel, lovas ifjú) a festő egyéb vázáiról ismerős, az épen fennmaradt láb pedig szilárd alapot ad a fazekas Andokidéssal kapcsolatba hozott csészék vizsgálatához. Az új csésze tizenhét töredékből van összeállítva. Belsejében, ahol a fekete mázt néhány karcolás sértette fel (11. kép), két repedés ki van töltve; megfelelőjük látható kívül a fülek mentén (16. kép), amelyek azonban nem törtek le.Már az ókorban eltört, és megjavították: erre utal három pár lyuk, amely a csésze falát átfúrja a ló szeme alatt és orra előtt (15. kép), farka szélén és a vörösen hagyott vonalon belül (15. kép), végül a ló mögötti fülön fölül jobb oldalt a szőlőág két oldalán (16. kép). Magassága 7,5-7,75 cm (az utóbbi a ló oldalán). Szélessége a fülekkel 27 cm. A csésze átmérője 21-21,3 cm, a szabályos kör alakú lábé 8,1 cm. A miltos alkalmazása nem egyenletes. A láb alja festetlen, de miltos-sal van be­vonva, belső falán fekete máz, fölül festetlen (12. kép). A füleket teljesen fekete máz Kedves kötelességem köszönetet mondani a svájci csésze tulajdonosának, továbbá M. A. Rizzonak, D. von Bothmernak, J. Frelnek, W. Schindlernek és mindenekelőtt Szilágyi J. Gy.-nek szíves támogatásukért. A használt rövidítések: Bloesch — Hj. Bloesch, Formen attischer Schalen, Bern 1940 Boardman — J. Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period, London 1978 Cohen — B. Cohen, Attic Bilingual Vases and their Painters, New York —London 1978 Szilágvi — J. G. Szilágyi, Une coupe du peintre d'Andokidès, BullMusHongrBA 28 (1960) 13-29, 123-133 1 Beazley, ARV 1617, 15; 1621, I bis; Para 321; Szilágvi, jmssim.; Boardman, 17, 5. k., 1-3; Cohen, 249 skk, 48. t., 1-3. k. 2 Vö. Boardman, Cohen és Beazley, ARV is. 3 B. Cohen, 243 skk, 49. t., 1-2. k., közölt egy erősen töredékes csészét Bothmer Long Island-i gyűjteményéből (a fül alatt szőlőágakkal koszorúzott amphora; a szem egy része). Az Andokidés-festőnek tulajdonította, ez azonban képtelenség. A gyűjtő szíves tájékoztatása szerint C típusú csészéről van szó; gyűjteményében egy másik csésze töredékeit is őrzi (belül: szatír; A—B: szemek, köztük az A oldalon phallos), amely az előbbi párdarabja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom