Varga Edith szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 70-71. (Budapest, 1989)

Lar-szobor az Antik gyűjteményben

LAR-SZOBOR AZ ANTIK GYŰJTEMÉNYBEN A szobrot (29-30. kép) 1 1983-ban vásárolta meg a múzeum. Jobbjával kilépő (a lábfej letörött), táncoló Lart ábrázol, aki szalagos babérkoszorút, sarut, sávos tuni­cát és cakkozott szegélyű köpenyt visel. Jobbkezét fölemeli (a kézfej nem maradt meg), üres balját behajlítva előre nyújtja. 2 A barnászöld patinajú, bronzból öntött szobor nagyrésze tömör, csak a törzs alsó része üreges. 3 A közös öntőformában, külön elkészített lábakat utólag illesztették helyükre. A felületen ókori javítások nyomai fedezhetők fel. 4 A derékmagasságig a háton is meglévő sávokat rézből rakták be hornyukba. A darab lelőhelyére nincs adat. A táncoló Larok ábrázolásmódja egységes, további osztályozásuk elsősorban az öltözék megmintázásának változatain alapulhat. 5 A budapesti Lar-szobor ruházatá­nak legjellegzetesebb vonása, hogy a tunica fölső része eltakarja a Lar derekát övező köpenyt, és hogy ennek kétoldalt kiöblösödő szélei hozzátapadnak a tunicához. E szempont alapján olyan, több más tekintetben heterogén 6 csoport körvonalazódik, amelynek példányait Pompeiben, 7 Aquileia mellett, 8 Susagenában (Treviso), 9 Tormi­néban (Mozzicane), 10 a dalmatiai Stobiban, 11 a noricumi Unterferlachban 12 és Pollen­tiában 13 (Baleárok) találták meg. 14 Ez az ábrázolásmód annak a klasszicista stílusú Lar-típusnak egyik változata, ahol a köpenyvégek jóval keskenyebbek, a ráncok pedig követik a táncoló mozdulatot (ún, Sandalarius-típus). Ide tartozik néhány Ró­1 Ltsz.: 84.I.A. M.: 16,2 cm. Vö. Szilágyi, J. Gy., Antik Művészet, ismertető újság, Budapest 1985, 3. kép. A darabot Kovács Petronella restaurálta. 2 A szobor könyökben behajlított kezében és öblösre formált tenyerében nem lehetett bőség­szaru, a másik előforduló attribútum (pl. Galliazzo, V., Bronzi romani del Museo Civico di Treviso, Koma 1979, 77-82; Garcia y Bellido, A., Esculturas lîomanas de Espana y Portugal, Madrid 1949, 81. t., 98. sz.). 3 Az üreg a tunica alsó szegélyén lévő repedést mikroszkóppal vizsgálva válik láthatóvá. Hasonló technikával készült Lar-szobor: Gschwant 1er, K., öves und Form, Wien 1986, 35-36. 4 Az öntéskor támadt lyukak egy részébe bronzlemezkéket kalapáltak; a tunica letörött alsó szegélyét visszaillesztették — elég hevenyészve: alul a varrat nincs eldolgozva, elöl csupán a jobb lábon tüntették el a repedést. A hiányzó jobb alkar csonkját kúposra reszelték (nem biztos, vajon az ókorban-e). 5 A táncoló Laroknak a következőkben szereplő két típusát V. Galliazzo különítette el, i, h. (fent 2. j.). Ezeken kívül számos további csoport is van, tipológiájuk még kidolgozásra vár. 6 A darabok magassága eltérő, 12,7-23 cm közötti. A kézben tartott attribútumok sem azo­nosak (a trevisói Lar jobbjában kettős bőségszaru van). A fejtípusok is különböznek egymástól. Mindez érthető a császárkori bronzszobrok készítéséről tudottak alapján: pl. Poulsen, E., Acta Arch. 48 (1977) 1-17; Galestin, M. C, B ABesch 56 (1981) 89-115. 7 Dwyer, E. J., Pompcian Domestic Sculpture, Rome 1982, 71, 89-90. k. 8 Arte e civiltà romana ne.W Italia Settentrionale, Bologna 1964, II, 292-293, 407. sz.; I. 83. t., 172. k. 9 Galliazzo, i. m. (1. 2. j.). lü Frizzoni, G., Boll.d" Arte 1 (1907) fasc. 7. 14. 11 Veliôkovic, M., Petits bronzes figurés romains, Beograd 1972, 157-158, 81. k. 12 Fleischer, R., Die römischen Bronzen aus Österreich, Mainz 1967, 116—117, 151. sz., 80. t. 13 Portela-Filgueiras, I., Lucentum 3 (1984) 171, 7. k. 14 További idetartozó darabokat őriznek genfi, bécsi és lyoni gyűjteményekben. Rendre: Deonna, W., Catalogue des bronzes figurés antiques, extr. de l'Indicateur d'Antiquités Suisses 1915­1910, 23, 46. sz.; Gschwantler, i. m. (1. 3. j.); Boucher, S., Bronzes romains figurés du Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon 1973, 53-54, 86. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom