Garas Klára szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 58-59. (Budapest, 1982)

Etruszk bronz íróvessző konzerválása

ETRUSZK BRONZ ÍRÓVESSZŐ KONZERVÁLÁSA Szilágyi János György a Szépművészeti Múzeum Közleményeiben egy et­ruszk stylust tett közzé, 1 mely a publikáció készítésének idején konzerválás alatt állt (20—23. kép). Ennek következtében a tárgy további sorsa — egyálta­lán megmaradása tekintetében számos kérdést nem lehetett lezárni. A konzer­válás időközben befejeződött (24—27. kép); menetét és eredményét az alábbi­akban ismertetjük. A konzerválásra átvett tárgy 2 teljes felületét zöld színű, bázikus réz-karbo­nát [CuCO.j. Cu(OH)j] borította. Bár a korróziós réteg nem látszott vastagnak, a tárgy kis mérete miatt bizonyosnak tűnt, hogy egyes helyeken kizárólag ez őrzi a tárgy plasztikáját. Ezt a feltevést a röntgenvizsgálat megerősítette (28a— b. kép). 3 Bebizonyosodott, hogy a tárgy rendelkezik ugyan fémmaggal, de az arc finom vonásainak és a karoknak fémanyaga már teljes egészében átalakult rézvegyületekké. A mélyedésekben — főleg a fülek és a haj tájékán, a lábak és a lefelé vékonyodó tűrész barázdái között — földes szennyeződés ült. Az ifjú­alak bal karjánál a mellen — a korróziós réteg tetején — aranyozás szabad szemmel is látható nyoma maradt meg. Mikroszkópos vizsgálat során a bal láb belső combrészén további aranyozásnyom vált láthatóvá. Ezeknek a maradvá­nyoknak a rögzítése, még a tárgy kezelésének megkezdése előtt toluolban oldott BedacryllaP történt. A viszonylag egységesnek mondható réz-karbonátos réteget helyenként laza, világosszöld színű kivirágzás formájában, bázikus réz-klorid [CuCLj. 3Cu(OH)j] bontotta meg. A párakamrapróba már 24 óra elteltével újabb, igen erős kloridos kivirágzást eredményezett. Az etruszk íróvessző fent leírt álla­potából adódóan olyan kloridmentesítési eljárást kellett választani, mely a réz­vegyületeket nem távolítja el a tárgy felületéről, s így annak plasztikai hatását megőrzi. Egy-két órás 5%-os hideg nátrium-hexametafoszfátos (NaßPfiOia) ázta­tás, majd desztillált vizes öblítés után a meglazult földes rárakódás mechanikus úton való eltávolítása következett, sztereomikroszkóp alatt. Ezután Varion AD kvaterner ammónium bázisú anioncserélő"' alkalmazására került sor, mely a káros kloridokat tartalmazó rézvegyületekből a kloridot megköti, és helyette 1 SZMKözl 54 (1980) 13—27. 2 Ltsz. 78.63. A., H. : 9,91 cm. 3 A röntgenvizsgálatot Kriston László fizikus végezte (Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet). '' Bedacryl L: 122 X, poli-butil-metakrilát benzolhomológokban oldva, gyártja ICI. 5 Gyártja: Nitrokémiai Ipartelepek (Fűzfő Gyártelep).

Next

/
Oldalképek
Tartalom