Garas Klára szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 46-47. (Budapest, 1976)

SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY — SZABÓ MIKLÓS: Antik művészet a debreceni Déri Múzeumból és más magyar gyűjteményekből

Oroszlán—Dobrovits: = Oroszlán, Z.—Dobrovits, A.: Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, Antik kiállítás, Vezető. Budapest 1947 Sőregi, Vezető = Sőregi, J. : Vezető Debrecen . . . Déri Múzeumában. Deb­recen 1939­Szilágyi, Antik művészet = Szilágyi J. Gy. : Antik művészet. Kiállítás a debreceni Déri Múzeum és a Szépművészeti Múzeum anyagából. Székesfehérvár, 1975 Szilágyi—Castiglione = Szilágyi, J. Gy.—Castiglione. L. : Museum der Bil­denden Künste, Griechisch-römische Sammlung, Führer. Budapest 1957 A köztulajdonban levő daraboknál a gyűjtemény nevét és a leltári számot is megadjuk. I. GÖRÖG MŰVÉSZET a) MÁRVÁNYOK 1. Ifjútorzó. Fehérvárcsurgó, Állami Nevelőotthon. Állítólag Pompejiből; az 1920-as években Itáliában vették. Az eredeti rész m.: kb. 78 cm. Fehér itáliai márvány. A fej és a végtagok hiányzanak. Ezeket kékes erezetű szürke márvány­ból modern kiegészítéssel pótolták ; a fej a római késő köztársasági portrék mo­dorát utánozza, a jobb kézben rövid kard, a másikban kardhüvely van; a láb fatörzshöz támaszkodik. Az eredeti rész jobb lábára nehezedő ifjú torzója; a jobb felső combon oldalt egy támasztórúd eldolgozott nyoma mutatja, hogy a jobb kéz oldalt lelógott. A másik oldalon a támasztórúd nyomának hiánya arról tanúskodik, hogy a bal kar fel volt emelve. A bal váll kicsit magasabban a másiknál. A közepes, de nem élettelen kidolgozású test Polykleitos körében készült szobor római másolata, erre mutatnak az egyes részek arányai is (vö. most H. v. Steuben, Der Kanon des Polyklet, Tübingen 1973, 31—40). A restau­rálás után lehetségessé váló közelebbi vizsgálat fogja majd pontosabban meg­határozni a klasszikus mintaképekhez, elsősorban a Doryphoroshoz való vi­szonyát. I. e. 440—430 körüli eredeti után. SZ. J. GY. 2. Ifjúfej. (1. kép) M.: 25,04 cm; a fej m. (az álltéi a fejtetőig): 23,1 cm; a szemek külső sarkának távolsága: 8,4 cm; a belső sarkaké: 3,1 cm. Sárgás­fehér, finom szemcséjű márvány. Sérült a jobb szem fölött a homlokon és a jobb fülön. Alul törésfelület, csak a nyak fölső része maradt meg. Befúrás a száj két szegletében és a szemek belső sarkai fölött. Kissé balra hajtott fej, lefelé néző tekintet. A hajat széles szalag fogja körül, hátul a csomó helyén hajfürtök. A bort töltő szatír számos másolatból ismert szobrának fej-másolata (az ismert másolatok jegyzéke a korábbi irodalommal és eredményeinek rövid ismertetésével: P. Gercke, Satyrn des Praxiteles, Diss. Hamburg 1968, 1—21). A változó színvonalú és nyilvánvalóan igen különböző hitelességű másolatok közül a budapesti fej elsősorban a palermóival (Gercke, i. m., Nr. St. 5; Rizzo,

Next

/
Oldalképek
Tartalom