Garas Klára szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 46-47. (Budapest, 1976)

SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY — SZABÓ MIKLÓS: Antik művészet a debreceni Déri Múzeumból és más magyar gyűjteményekből

ANTIK MŰVÉSZET A DEBRECENI DÉRI MÚZEUMBÓL ÉS MÁS MAGYAR GYŰJTEMÉNYEKBŐL A debreceni Déri Múzeum, amelynek klasszikus ókori anyaga túlnyomó­részt a múzeum alapítójának és névadójának 1910—1920 közti bécsi gyűjtéséből származik, a budapesti Szépművészeti Múzeum mellett az egyetlen magyar­országi közgyűjtemény, amely számottevő mennyiségű antik műveket őriz, s ezért az egyetlen, amelynek Budapesten kívül az egyiptomi és antik művészetből állandó kiállítása van. A debreceni múzeumot átépítés miatt hosszabb időre bezárták. Ez adta a gondolatot arra, hogy az 1928-ban megnyílt múzeum Buda­pesten még soha nem látott klasszikus ókori anyagából a Szépművészeti Mú­zeumban kiállítás készüljön. A Déri Múzeum anyagának kiegészítésére ebből az alkalomból összegyűjtöttük az egyéb magyarországi köz- és magángyűjtemé­nyek legjelentősebb antik tárgyait is, kiegészítve ezeket a Szépművészeti Mú­zeum legutóbbi években szerzett és ezért állandó kiállításán még nem szereplő új anyagával. A három teremre tagolt, kiállítás történeti felépítésű volt. Az I. terem a görög művészetet mutatta be, beleértve Magna Graecia művészetét is; a II. teremben az etruszk, itáliai és római művészet kapott helyett, a III. teremben pedig a különlegesen gazdagon képviselt Ptolemaios- és római kori egyiptomi művészet, kiegészítve a kopt művészet anyagával. A kiállítás 1974 szeptember—december hónapjaiban volt nyitva. A restaurátori munkákat Vozil Irén végezte. Minthogy technikai okokból a kiállított anyaghoz csak rövid magyar nyelvű vezető készült, a Szépművészeti Múzeum Közleményeinek szer­kesztősége elhatározta, hogy a kiállítás anyagát katalógusszerű feldolgozásban a folyóiratban teszi közzé, kivéve a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe tartozó darabokat. Terjedelme miatt a katalógus részekre osztva jelenik meg: ebben a számban a görög, etruszk és itáliai művészet anyaga, a következőkben a római, a hellenisztikus és római kori egyiptomi és a kopt művészet emlékei. Az első közleményben publikált darabok, illetve csoportok közül a Sz. J. Gy. jelzésűeket Szilágyi János György, a Sz. M. jelzésűeket Szabó Miklós dolgozta fel. A katalógusban használt, a szokásosaktól eltérő rövidítések: Acta Ant. Hung. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Acta Class. Debrecen = Acta Classica Universitatis Scientiarum Debrece­niensis Acta Arch. Hung. = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Annales Mus. Déri = A debreceni Déri Múzeum Évkönyvei (Annales Musei Debreceniensis de F. Déri nominati) Ant. Tan. = Antik Tanulmányok (Studia Antiqua) Déri, Kat. = Déri, F. : A debreceni Déri Múzeum gyűjteményeinek leírása. Debrecen 1922

Next

/
Oldalképek
Tartalom